Tuesday, April 7, 2009

مبارکی و مقدس

دیشب با بچه ها از جاودانگی حرف می زدم -و تو فکر کن اگر مخاطبینم بدانند نصف آن حرف ها موقع گفتگو انگار الهام می شود بر دلم و رانده می شود بر زبانم چه حالی می شوند-مرشد معنوی این روز هایم ژوزف کمپبل معتقد است برکت نهایی زندگی هر انسانی در یافتن جاودانگی است و این جاودانگی جز با پذیرش فناپذیری حاصل نمی شود.پذیرش مرگ که حاصل آشتی با فناپذیریست رنج در پی دارد.رنج خالص،رنج ناب.خود کمپبل هم اشاره می کند که رنج معنوی و پذیرش تصلیب تنها راه نیل به آن جاودانگی بی کران برای انسان است...می دانی این جور اگر نگاه کنی به زندگی هر چیزی درش مبارک می شود و مقدس


همین!

4 comments:

 1. چه هم زمانی جالبی همین الان داشتم با همکاران راجع به همین موضوعات صحبت می کردم و می گفتم چقدر خوب که در جمعی باشی که زبانت را می فهمند

  ReplyDelete
 2. ما هم به جاودانگی ای  همین از جنسی اعتقاد داریم!

  ReplyDelete
 3. پذیرش مرگ چه ارتباطی با رسیدن به جاودانگی داره؟ بپذیری یا نپذیری چی رو تغییر میده؟

  ReplyDelete
 4. الهام ,در دل افکندن .,

  ReplyDelete