Sunday, October 11, 2015

هجدهم مهرماه

نوشتم حسین همدانی شهید شده و باران بلا بارید. حالا اصل ماجرا به کنار، برایم بامزه بود که چه دنبال محبوبیتم و چه سختم می‌شود وقتی دیگران با من مخالفت می‌کنند. آخرش؟ همچنان گمانم حق با من است. از آنها هیولا ساختن، کمکی به کسی نمی‌کند، کمکی به فردا نمی‌کند.

2 comments:

  1. مخالفت به معنای دوست نداشتن که نیست. باهات مخالفم ولی همچنان برام عزیزی

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete