Sunday, July 23, 2006

برای تو که مهربانيت به گرمی مرداد است

اين روزها لغت ها فرار ميکنند از ذهنم وقتی ميخواهم از تو بنويسم!حس هايی هستند که به حرف نمی آيند.ميتوان سعی کرد که اسير کلماتشان کنی اما در بهترين حالت هم ناکامی، چون داری چيزی را با کلمات اين جهانی توصيف ميکنی که متعلق دنيای ديگريست:دنيای دل،مهر،عشق...دنيای تو بانوی من!

به خودم ميبالم که درين دنيا راهی دارم و جايی!اينکه اين شانس را داشته ام که در حريم سبز حضورت ببالم و کوله بار زخم هايم را در پناه شوخ چشمی های نگاهت با خيالی اسوده زمين بگذارم و فراموشش کنم...از ته دل بگويمت بانو:جهان من قطعا بی حضور تو ناقص می ماند و ابتر.پس حق دارم تولدت را جشن بگيرم. حالا چه باک که تنهايم و چه جای ترس که حتی خودت نيستی.خيالت که مهمان اشنای هميشگی شبها و روزهای من است و هميشه حاضر،پس زادروزت مبارک بانوی مهرو ماه!

13 comments:

 1. ... اين روزها / خيال خام خسته / از تو می گويد و با تو ... / اين روزها پنجره ها / برای عطر تو باز است! / ... / بانو / بانوی عاشقانه های مردادی ِ من! / ... تو بوی بهار می دادی / يا بهار بوی تو؟/...ع.ش

  ReplyDelete
 2. ... اين روزها / خيال خام خسته / از تو می گويد و با تو ... / اين روزها پنجره ها / برای عطر تو باز است! / ... / بانو / بانوی عاشقانه های مردادی ِ من! / ... تو بوی بهار می دادی / يا بهار بوی تو؟/...ع.ش

  ReplyDelete
 3. زنده باد علی جان!به چه شعری مهمونمون کردی مرد!نفست حق!

  ReplyDelete
 4. زنده باد علی جان!به چه شعری مهمونمون کردی مرد!نفست حق!

  ReplyDelete
 5. زبان مادریJuly 23, 2006 at 11:25 AM

  ....د...ی...گ...ر...گ...و...ن!

  ReplyDelete
 6. زبان مادریJuly 23, 2006 at 11:25 AM

  ....د...ی...گ...ر...گ...و...ن!

  ReplyDelete
 7. واقعا موفق باشی.....

  ReplyDelete
 8. واقعا موفق باشی.....

  ReplyDelete
 9. برای روز ميلاد تن خود من اشفته راـ امير دل داده را ـ تنها نذاری.دلت هميشه به مهر بانوی روياهايت گرم باشه.

  ReplyDelete
 10. برای روز ميلاد تن خود من اشفته راـ امير دل داده را ـ تنها نذاری.دلت هميشه به مهر بانوی روياهايت گرم باشه.

  ReplyDelete
 11. بابا حميد سابقJuly 24, 2006 at 1:56 AM

  متولدين ماه اسد مثل کوه آتشفشانند . گرم  و با احساس  و وفادار ولی وای به روزی که سرريز شوند.  . اگر دستم به بانو برسد... هيچی  يه گل  تقديم ميکنم و تشکر  از تحمل تو. به فکر مجيد هم باش.....

  ReplyDelete
 12. بابا حميد سابقJuly 24, 2006 at 1:56 AM

  متولدين ماه اسد مثل کوه آتشفشانند . گرم  و با احساس  و وفادار ولی وای به روزی که سرريز شوند.  . اگر دستم به بانو برسد... هيچی  يه گل  تقديم ميکنم و تشکر  از تحمل تو. به فکر مجيد هم باش.....

  ReplyDelete
 13. عالی بود

  من رو یاد این جمله‌ی پر‌محتوا انداخت:

  to define to limited

  ReplyDelete