Wednesday, September 23, 2009

دوست

بزرگی روح بعضی آدم ها نه تنها شگفت زده ات می کند که مثل باز نگهداشتن در امید به روی دل اسیر تلخی است:  که هی هنوز آدم های حسابی جایی همین حوالی اند!

2 comments:

  1. امروز چون سرکیفیم هرچه بگویید تایید می شود

    ReplyDelete
  2. قربان كيفتان بروم كمي از اين حوالي ها روانه سمت ما هم بكنيد!

    ReplyDelete