Friday, August 28, 2009

از چشم تاریخ-3

محمد علی شاه سرانجام در خرداد و تیر ١٢٨٧ دست به کار شد. بریگاد قزاق به فرماندهی کلنل لیاخوف روسی، مجلس را به توپ بست و مقاومت رزمندگان مشروطه خواه را در هم شکست...جمعیتی انبوه دفاتر مرکزی انجمن های گوناگون و منازل مشروطه خواهان برجسته را غارت کردند.ناظم الاسلام کرمانی می نویسد در زمان کودتا عوام با دربار همراه شدند...ملک الشعرای بهار نیز سال ها بعد نوشت در جریانات استبداد صغیر، طبقه ی بالا و پایین از استبداد پشتیبانی کردند. تنها طبقه متوسط به انقلاب وفادار ماند...به دنبال این کودتای موفق در تهران حکومت نظامی اعلام شد،مراسم عزاداری برای کشته شدگان ممنوع، مجلس شورای ملی منحل و سی ویک نفر از مشروطه خواهان  بازداشت شدند...


 


ایران بین دو انقلاب، یرواند ابراهیمیان، نشر نی

3 comments:

 1. ... و تاریخ تکرار میشود،
  کجا داریم میریم ما امیرحسین؟ شک دارم به جایی برسیم،اگه مقصدی در کار باشه البته!
  به هرحال، بنویس امیرحسین که خیلی خوب مینویسی

  ReplyDelete
 2. چقدر طبقه متوسط بودن خوب است آدم همیشه سرش بالاست.  زنده باد متوسط ها که وفاداری بلدند

  ReplyDelete
 3. در زمان کودتا عوام با دربار همراه شدند...ملک الشعرای بهار نیز سال ها بعد نوشت در جریانات استبداد صغیر، طبقه ی بالا و پایین از استبداد پشتیبانی کردند. تنها طبقه متوسط به انقلاب وفادار ماند..
  طبقه یمتوسط دور از جون شماها یعنی:مرغ عزا و عروسی!

  ReplyDelete