Wednesday, July 15, 2009

حکایت حال

بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ پرت می کنند؛قورباغه ها جدی جدی می میرند.


حکایت حال است فعلن!

2 comments:

  1. اونم چع حالی... .
    من حقیقتن در رویا هم تصور این روزها رو برای زندگی که پشت سر خواهم گذاشت نداشتم...

    ReplyDelete
  2. اریش فرید؟

    ReplyDelete