Sunday, July 12, 2009

تمام آنچه که ما از خرد جهان نیاز داریم

مویزر-سفری که باید هر یک از ما انجام دهیم و شما آن را ماجرای عالی روح می نامید چگونه رخ می دهد؟


کمپبل-پیشنهاد کلی من این است:وجد خود را دنبال کنید.ببینید سعادت تان کجاست و از دنبال آن رفتن هراس نداشته باشید...تسلیم (نمی توانم ها) و (دیر شده ها) و (فایده ای ندارد ها) نشوید...هرکدام از ما با به دنبال وجد خود رفتن جهان را نجات می دهیم،زیرا هر شخص زنده ای زندگی بخش است و دنیای بدون روح،سرزمینی است ویران...کاری که باید انجام داد تزریق زندگی به جهان است.در مورد خودتان ببینید زندگی کجاست و خودتان زنده شوید


قدرت اسطوره-جوزف کمپبل-عباس مخبر-نشر مرکز

4 comments:

 1. ما کماکان در جاده ی منتهی به وجد شخصی لاک پشت وار می رانیم..راستی ارباب یه سوال، این وجد شخصی ماهیت یک هدف رو داره یا ماهیت راه رسیدن به اون هدف رو؟

  ReplyDelete
 2. کمپبل کمی جلو تر از این چند خط دقیقن توضیح می ده که مقصد خود راهه...می گه هنگامی که وجد خود را دنبال می کنید می فهمید مقصد واقعی همان سفر است

  ReplyDelete
 3. اما سخته یافتن همون راه .

  یا شاید هم من تنبلم و هی فقط یاد گرفتم بگم : سخته و نمی شه و نمی تونم ...

  نمی دونم ، شاید ...

  ReplyDelete
 4. خیلی ارت ممنونم امیر حسین...از کمپیل چیزی نخوندم ولی به مددتو مریدش شدم....

  بیشتر نوشته هات از این نظر برام ارزش داره که می دونم رنج رو بلدی واسه همین دنبال شعف گشتنت خیلی معنا داره...دل کوک باشی....

  ReplyDelete