Friday, July 31, 2009

یک دروغ تاریخی

نامه ای هست منسوب به آقای کاشانی که اسلام گرایان معتقدند قبل از کودتای بیست و هشت مرداد خطاب به دکتر مصدق نوشته شده و کودتا را پیش بینی کرده و هشدار داده...در کتاب های درسی ما هم در عصر حکومت اسلامی به این قضیه اشاره شده...این چند روز دیدم مرتب نامه در گودر عزیز شیر می شود و کسی هم از آن طرف به ماجرا نگاه نمی کند


منابع نزدیک به جبهه ملی،کسانی که چند روز آخر را همراه دکتر مصدق در نخست وزیری یا منزلش به سر می بردند،همه و همه دریافت چنین نامه ای را تکذیب می کنند.این نامه انگار چند ده سال بعد ناگهان جعل شد تا کاشانی همراه و همدل با کودتا،جایگزین مصدق به عنوان رهبر نهضت ملی شدن نفت شود و بشود فریاد برآورد که ایها الناس حاج آقا کودتا را دیده بود و این مکلا ها و کراواتی ها نگذاشتند...کل ماجرا به روایت های متعدد یک جفنگ تاریخی است.از دست همین مزخرفاتی که این روزها می شنویم و اسنادش در وزارت خارجه موجود است و کدام تورم و ما ابرقدرت جهانیم.


نشان به نشان کفایت و لیاقت امروزشان،قبل از بیست و هشت مرداد هم حضرات کودتا را پیش بینی کرده بودند.طبق معمول سوال هم که از والامقامان حرام است و الا شاید می شد پرسید حاج آقای کاشانی!شما که این همه ضد کودتا بودید چطور در روزهای بعد از کودتا وقتی همه ملیون به زندان می رفتند و تبعید می شدند آب در دلتان تکان نخورد ؟


پی نوشت:آدم این روزها وقتی برای نوشتن سراغ نیم قرن قبل می رود باید فهمید که اوضاع قاراشمیش است

5 comments:

 1. اگه بخوای بگردی تو تاریخ از این جفنگیات زیاده. از این جماعت نون به نرخ روز خور هر چی بگی برمی یاد

  ReplyDelete
 2. تازه اولین پیغام تبریک به اعلیحضرت را بعد از کودتا همین حاج آقا کاشانی داد

  ReplyDelete
 3. چقدر خوبه که تو این طوری لابلای تاریخ غوطه ور می شی و می بینی و  فکر می کنی و تعریف می کنی و ما رو هم با خودت همراه می کنیم. منظورم از ما خود نوعی جاهل به تاریخ این نسلی و تشنه ام.

  ReplyDelete
 4. تو می گردی و سرنخهای خوبی رو هی می دی دست ما برای رفتن و خواندن

  ReplyDelete
 5. سلام. اقای کاشانی صدتا نامه هم که نوشته بود نمی توان اشتباهاتش را رفو کرد و به رو نیاورد. خود نیز فهمید بعدها چه اشتباهی مرتکب شده اما خب مثل همیشه ی تاریخ کمی دیر.

  ReplyDelete