Tuesday, January 17, 2012

پرستو دوکوهکی را آزاد کنید

نامبرده بر این باور است حضرات دستشان به اصغر فرهادی نمی رسد تلافیش را سر پرستو دوکوهکی در میاورند. به فرمودهء معجزهء هزارهء سوم دکتر محمود احمدی نژاد یک جاییتان که می سوزد چرا یک جای دیگر را فوت می فرمایید آقایان؟

1 comment:

  1. یاد اونروزا که هر پستت 60 70 تا کامنت داشت. یاد اون روزا که فکر میکردم آیندم مثله تو میشه. و حالا که دارم طلاق میگیرم بازم بعضی موقع ها به این فکر میکنم. هنوزم سالی یه بار میام به اینجا سر میزنم. و یاد عاشقانه هات بخیر.
    امضا: مرغ سحر

    ReplyDelete