Wednesday, May 4, 2005

گزارش به سانچو

ای نامه که ميروی به سويش / از جانب ما ببوس رويش


سلام سانچو جانم! دلم برايت تنگ شده و الان مثل خر مرحومت پشيمونم که چرا بهت اجازه دادم برای چهارصدمين سالگرد ارباب قبليت دون کيشوت به اسپانيا بری.اينجا همه چيزمثل هميشست.امروز رفتم قبض تلفنم رو بدم حدود ۴۵ دقيقه تو صف معطل شدم.اين مرز پر گوهر ما احتمالا تنها گوشه ای از خاک خداست که بايد درش برای دادن هم صف ايستاد!


سانچو جان بچه های ديار وبلاگستان هم خوبند.فقط مشکل يکيشون اتيش به همه جام زده.يه بابکی هست حوالی زعفرانيه و حومه، اين جيگر بابا دچار يه مشکل پيچيده شده.تصور کن يه دختری بهش نخ داده که بيا با من دوست شو.هی سانچو اين بابکم از بس مناعت طبع داره  گفته چون پاپام بهم ماشين نميده نميرم با دختره ،ستون های عشق اسمونی رو بر افرازم.حالا بابکم افسرده شده هی ميره به بلاگ هر دختری ميرسه توش کامنت ميذاره بيا در مورد اين مشکل من اظهار نظر کن!از بس هم دموکرات بابکم به همشون ميگه نظرت برام خيلی مهمه.اخ بابکم بابکم بابکم.ميمردم اين حالو روزتو نميديدم.از غم بابک يه جاييم خونه يه جاييم اشک!


عمو قاليبافت هم ضايع شدحسابی سانچو.بچه ها تو دانشگاه تهران ازش در مورد نامه ۲۲ امضايی سپاه به خاتمی پرسيدن که امضای اين خوش تیپ هم پاشه و توش به خاتمی گفتن کاسه صبرشون لبريز شده و ....ديگه وقتشه عمو قاليباف بفهمه کسی که ماتحتش گهيه به هوای نشون دادن پاچه های سفيدش نبايد بی هوا تنبونشو در بياره.اگه بفهمه.زياده به اين عرضی نيست.باقی بقات

32 comments:

 1. هوراااااااااااااااااا...اول...

  ReplyDelete
 2. تو اين گرونی نوکرتو فرستادی اسپانيا؟!!!!!!!!!!!بابا مايه دار!!

  ReplyDelete
 3. چه بابک نازی...نازی بابک...نازی...

  ReplyDelete
 4. از قول من به بابک بگو: بابک جون تو هم مثل من جزء طبقه ی مرقهين بی دردی؟ميدونم چه دردی داره اين مرفه بی درد بودن!!!

  ReplyDelete
 5. در مورد سياست  و عمو قاليبافم بايد بگم...گور بابای همشون...از اونی که داروی تلخ تلخ(اروای عمه جونش) خورده تا اينيکی که ميخواسته پاچه های سفيدشو نشون بده...ديگی که واسه من نميجوشه...توش کله ی سگ بجوشه به من چه!!!!!!!

  ReplyDelete
 6. آخ آخ آخ...هنوز م که کسی برات کامن نذاشته!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 7. آآآآآآآآی پری...فاهوس کجايين؟بياين ۶ تا ۶تا واسه بعضيا کامنت بذارين...که پز کامنتاشونو به ما بدن...

  ReplyDelete
 8. من بميرم بی کامنت نبينمت...نازی نازی...الان ميان برات ۶تا ۶تا کامنت ميذارن غصه نخوريا...

  ReplyDelete
 9. سلام. عقيده ات را قبول دارم اما با کلامت مخالفم. برمی گردم.

  ReplyDelete
 10. سانچو با کدوم پول رفته اسپانيا؟ مارو هم بفرست .. اگه با سانچو حرف زدی سلام مخصوص منو هم برسون .. در مورد بابک هم عرض کنم که بهش بگو امثالش زيادن .. يکيش خود من . بياد تو وبلاگ من و منو راهنمائی کنه .. فعلا برم .. باقی بقات ..

  ReplyDelete
 11. سلام بر رفیق و شفیق عزیزم امیر خان گل..خیلی ارادت دارم قربان...آقا می گم اگه سانچو نیست کاری چیزی داری بگو ارباب ما نوکرتیم دربست تا هرجا خودت بگی...شادی روز افزونت رو ببینم رفیق

  ReplyDelete
 12. سلام بر ارباب سانچو

  ReplyDelete
 13. چند وقت داشتی پولهاتو جمع ميکردی که سانچو رو بفرستی اسپانیا؟

  ReplyDelete
 14. درد بابک رو هم دست کم نگير. که بد درديه. من جای بابک بودم ميرفتم يه ماشين تشريفات کرايه ميکردم بعد هم توش خودم رو آتيش ميزدم

  ReplyDelete
 15. سلام زينب جون. من واسه تو هم اينجا کامنت ميذارم که در رسيدن به هدف والايی که داری - بالا بردن تعداد کامنتهای امير خان- کمکت کرده باشم. چطوری تو؟

  ReplyDelete
 16. امير خان ببخشيد

  ReplyDelete
 17. دو نقطه پی!

  ReplyDelete
 18. های امير جون! هو ار يو؟ ار يو اوکی؟ هو ايز يور سانچو؟؟ ايز هی(ار شی) اوکی؟؟ ايت سيمز دت يو ار بی کامينگ سو ريچ !!! !!  پيليز ايف يور مانی از کلايمينگ يور شولدر! گيو ايت تو می...ای نييد ايت!!  ابات بابک خان ؛ يو ار رايت! هی السو وانتد مای گايدنس! .... هی وانتد تو بی مای فرند! بات ای تلد هيم تيل ای هو امير جون اند ايدينی ای نور بيکام فرند ويت انی وان!! ..................   خوندن متن بالا که سخت نبود؟؟؟ :))  .....

  ReplyDelete
 19. اينم ترجمه ی متن بالا! دلم سوخت برات!! خودتو زياد اذيت نکن! :))hi amir joon, how r u? r u ok? how is your Sancho?is he (or she ) ok? it seems that u r becoming so rich! plz if your money is climbing your shoulder give it to me!!!! i need it! ..about babak khan,u r right!he also wanted my guidness he wanted to be my friend! but i told him,till i have amir joon and aidini,i inever become friend with anyone!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 20. راجع به قبض تلفنت که گفتی! حالا بازم تلفن زياد زور نداره ! ميگيم چشمش کور(دور از جون شما!) حرف زده حالام تو صف وايسه تا پرداختش کنه(دادن چیه؟ بی ادب! فعل صحیحش پرداخت کردنه! ) اما ...من ۱ بار وسط ۴ راه بودم چراغ زرد شد! منم رد کردم..ديدم پليسه با سوت و موت و دست و پا و ... همه ی اعضای بدنش داره ميگه وايسا! منم نگه داشتم...الکی..باور کن بيخود بيخود بود گير دادنش! چشمش به ماشين زير پام افتاده بود ميخواست حال منو بگيره! لا بد پيش خودش ميگفت جيقيل بچه رو چه به اين ماشين!!!!!!!( خنگول نميدونست ماشين بابامه!! اينقدر حالم گرفته شد که ديگه پشت دستم و داغ کردم ماشين بابام و هيچ جا نبرم! همون ماشين خودم از سرمم زياده!!)..

  ReplyDelete
 21. خلاصه..اومد گفت چراغ قرمز و رد کردی! جايی قرار داری هوليا!(از اون پسرای شهرستانی زبون نفهم .... بود افسره !) گفتم چراغ زرد بود ..گفت همون زرد! تو نبايد ميرفتی چراغ زرد يعنی سرعتت رو کم کنی...گفتم مثکه ايين رانندگی و شما خوب نميدونی! اگه وسط ۴ راه باشی و راه و بند بياری ؛بايد سرعتت رو با ديدن چراغ زرد زياد کنی نه کم! (داشت ديوونم ميکرد امير..نميدونی..) گفت من حاليم نيست! ....اينقدرم ناز ميکرد!گفتم خوب جريمه کن! به درک! ( کور خوندی اگه فکر کردی من به تو پول دستی بدم!! =>اينو تو دلم بهش گفتم! ) ...خلاصه اينقدر زورم اومده بوددددد.

  ReplyDelete
 22. ....گريم گرفته بود...هيچ کاری نميتونستم بکنم..الکی الکی زور بهم گفت...جريمم کرد! منم همون موقع رفتم دم بانک که پرداختش کنم( ياد گرفتی فعل صحيحشو!) ... حالا ۱۰۰ رحمت به ۴۵ دقيقه تو صف وايسادن امير! من توی صف بانک(باور کن از در بانکم صف زده بود بيرون!!) ۲ برابر تو وايسادم! ديگه ببين واسه کاری که نکردی و گناهی که مرتکب نشدی چقدر زور داره که اينقدرم علاف شی....تازه!!!!‌بعد که به بابام گفتم! گفت همون روز نبايد میپرداختی ! چون هنوز تو کامپيوتر هاشون نرفته و اين پرداخت تو چون قبل ثبت  توی ليست جريمه ها بوده اينگار نه اينگار!!!!!!!!!!!!!! بايد يه ۲ روز بعد از جريمه هميشه قبض و پرداخت کرد!!

  ReplyDelete
 23. ديگه اينو که شنيدم بقضم ترکيد!! بيچاره بابام...ميگفت به درک!تو برای يه عمله که اينطوری باهات رفتار کرده چرا خودتو ناراحت ميکنی؟؟ (دلداريم ميداد!).......خلاصه که تو زياد ناراحت نباش......من اون روز تا اخرين نقطه ی بدنم سوخت....يعنی سوختا امير...کباب شد!! ...... :) اين بود خاطره ي من! چقدر طولانی شد! نميدونم چرا تو مدرسه هيچ وقت نميتونستم انشای طولانی بنويسم !اما حالا که اين ماجرا رو برات از سير تا پياز تعريف کردم ميبينم که اون موقع ها تو مدرسه حق من خورده شده! انشای من حقش ۲۰ بوده نه ۱۸ ايی که هميشه تو کارنامم بود!!!! :)))

  ReplyDelete
 24. امير جون ...خيلی حرف زدم..با اجازه ديگخ رفع زحمت ميکنم :-)

  ReplyDelete
 25. دموکراسی ، بابک ، ماتحت گهی ، سانچو جان ، مشکل ، قاليباف ، تلفن ، قبض تلفن و همه چيزای ديگه با چند تا فعل و فاعل و مفعول و متمم و قيد و از اين حرفا. خودت اينارو کامنت کن.

  ReplyDelete
 26. ای دن کيشوت... امان... امان

  ReplyDelete
 27. خورشيد خانوميMay 5, 2005 at 4:16 AM

  عمو قاليباف بله قالی منو بافتی  بله پشت کوه انداختی بله ................

  ReplyDelete
 28. مسابقه ی يله خير عمو قالیباف هم در خور وبلاگيدن بود.

  ReplyDelete
 29. منم دلم واسه تو کباب شد...هر چی دختر تو بلا
  گستان بود اومد اينجا واست کامنت سريالی گذاشت خالا اين به کنار که تو به خاطر سانچو دپرسی

  ReplyDelete
 30. سلام......خدا رو چه ديدی.......شايد اوضاع بهتر شد؟؟؟؟؟؟

  ReplyDelete
 31. امير منم خيلی حس می کنم جام خالی بوده... من برا اين نسل دانياسور دلم خيلی تنگ شده...کجا رفتين؟؟؟
  کيا بودن؟

  ReplyDelete
 32. خوبی تو اميروووووو؟اونقدر از اين متن بابک تو خنديدم که نگو منم واسش کامنت گذاشته بودم اخه

  ReplyDelete