Friday, June 5, 2009

از روشنایی ها

می خواهم مهتابی باشم


بر پهنای دشت تاریک


                           دشت بی خرمن


می خواهم مهتابی باشم


 


وقتی شب این گونه خالی است


وقتی که تاریکی


این گونه انبوه می شود


                              در من


می خواهم مهتابی باشم


 


شهاب مقربین-رویاهای کاغذی ام

1 comment:

  1. باز هم یه سر به من بزن .

    ReplyDelete