Saturday, June 6, 2009

کابوس پیراهن سیاهان

١-١٩١٩:سالی تاریخ ساز برای جهان.جنگ جهانی اول تمام شده و فاتحان در کنفرانس ورسای برای مغلوبین تعیین تکلیف می کنند.ایتالیا جز فاتحان جنگ است اما خواسته هایش در بین قدرت ها نادیده گرفته شده و ایتالیا یک پیروزی بدون فایده بدست می آورد.کشور که در نتیجه جنگ،اقتصادی فروپاشیده دارد در گرداب درگیری های داخلی غرق می شود.در این میانه حزب فاشیست ایتالیا به رهبری بنیتو موسولینی اعلام موجودیت می کند


2-1922:اختلاف شدید طبقاتی میان مردم ایتالیا،نارضایتی از نتیجه پیمان ورسای،تمایل به احیای عظمت رم باستان،خشونت های میان اعضای اتحادیه کارگری و کشاورزان در مقابل صاحبان سرمایه و فئودال ها؛کشور را در آستانه انفجار قرار می دهد.بنیتو موسولینی با وعده مبارزه با فساد مالی و اداری،رونق بخشی به اقتصاد و باز تولید عظمت رم باستان در جامه ایتالیای نوین، نخست وزیر می شود


3-1935:شعار های موسولینی لشکر بیکاران،مردم فرودست در رویای کار و افتخار،ملی گرایان افراطی؛  همه و همه را به خود جذب می کند.هر مخالفتی با استقرار یک دیکتاتوری مبتنی بر قدرت نظامی،توسط میلیشیای پیراهن سیاهان فاشیست سرکوب شده و منهدم می گردد.موسولینی که خود را دوچه-رهبر،پیشوا- می نامد به شمال افریقا لشکر کشی کرده ایتالیا را به راهی می کشد که سرانجامش هزاران کشته،ویرانی،اشغال توسط نیروهای متفقین و در یک کلام فروپاشی است


4-1938:موسولینی در تمام دوران قدرت،پادشاه ایتالیا را به صورت یک نماد بر جای حفظ می کند.برخلاف مدل آلمان نازی،موسولینی به شکل ظاهری حکومت دست نمی زند.پادشاه بی اختیار تا پایان حکومت موسولینی بر جایش می ماند.


5-وجود طبقات بی هویت اجتماعی،اقشار حاشیه نشین که خشم انباشته سال ها محرومیت را به دوش می کشند،طبقه متوسطی که تمایل به دخالت به نفع سیستم موجود ندارد چون به غلط می پندارد اوضاع از این بدتر نمی شود،تمایلات ملی گرایانه فروخورده برای احیای عظمت باستانی،شعار مبارزه با فساد که به طبقات محروم یاداوری می کند منجی برای بازپس گیری حقوق حقه انها ظهور کرده است،حمایت نظامیان از جریان اجتماعی حامل شعار مبارزه با فساد-احیای عظمت؛ همه و همه زمینه ساز حضور نوعی فاشیسمند


6-این پیراهن سیاهان موتور سوار،من را می ترسانند.این شعار های مبارزه با فساد،این میل رسیدن به قدرت به هر قیمت،این جریان نظامی قادر به تجهیز لمپن پرولتاریا،همه و همه مرا می ترسانند.فاشیسم یک پدیده مدرن است که سنت را ابزار توتالیتریسم می کند.فاشیسم به انگیزه،پیاده نظام،فردی که مدعی نجات دادن مردم باشد و ایدئولوژی پیش برنده محتاج است.کمی فکر کنیم شاید متقاعد شدیم خیلی از این شرایط در ایران همین امروز وجود دارند


من فکر می کنم شاید این انتخابات آخرین فرصت ما برای مهار مسالمت آمیز جریانی باشد که می تواند همه چیزمان را بر باد دهد.شاید آخرین باری باشد که می توانیم از پای صندوق های رای،این میل جنون آمیز قدرت را در قشری خاص از جامعه امروز ایرانی مهار کنیم...تهدید لشکر پیراهن سیاهان را جدی بگیریم،تمام قد به صحنه بیاییم؛فردا دیر است!

2 comments:

  1. کاش همه مثل شما فکر میکردن..

    ReplyDelete
  2. مدها بود که نیومده بودم اینجا چند وقت پیش اومدم پست 2046 رو پیدا کردم و دوباره خوندمش روزی که اولین بار اون پست رو خوندم شوقی ایجاد شد که 2046 رو ببینم هر چند پست رو خوب نگرفتم بعد از دیدنش دوباره خوندم چقدر خوب توصیفش کرده بودی .امروز تو favoriteاسم بلاگتو دیدم با خودم گفتم بدون شک پست های انتخاباتی خوبی خواهم خواند و همین طور هم بود تبریک میگم عالی بود پست موج سبز امید اشک به چشمام اورد پستهای 14خرداد عالی بود و اون پست کتاب ها و زن ها .زاویه دیدت به خانومها رو دوست دارم تکراری نیست اولین ÷ستی که از این بلاگ خوندم محتواش این بود که چقدر جالبه که خانوم غرق افکار و کاریی خودش باشه و اون محو تماشاش .خیلی اثرگذار بود.سبز بمان .

    ReplyDelete