Friday, July 24, 2009

فراسوی غم و شادی

جایی هست که وجد و رنج عمیق خیلی شبیه به هم می شوند: در هر دوی این حالات، کلمات دلشان می خواهد برای آدم مادری کنند!

5 comments:

 1. ولی بدیش اینه که در هر دوی این حالات هیچ کاری از دست کلمات برنمی یاد

  ReplyDelete
 2. يعني غصه ام گرفته بود از بس رفرش زده بودم و امروز تازه نمي شد اينجا!

  ReplyDelete
 3. آره ه ه ه ه ه ه ه ه ه

  ReplyDelete
 4. به نظر من کلمات می خوان آدم و بخورن..این حالات

  ReplyDelete