Monday, November 23, 2009

از نظربازی ما

لازم نیست دنیا دیده باشد


همین که تو را خوب ببیند


دنیایی را دیده است


از ملیون ها سنگ همرنگ


که در بستر رودخانه بر هم می غلتند


فقط سنگی که نگاه ما بر آن می افتد


زیبا می شود


تلفن را بردار


شماره اش را بگیر


و ماموریت کشف خود را


در شلوغ ترین ایستگاه شهر


به او واگذار کن


از هزاران زنی که فردا


پیاده می شوند از قطار


یکی زیبا


و مابقی مسافرند


 


عباس صفاری- کبریت خیس

4 comments:

 1. من عاشق این تیکه شم:

  یکی زیبا

  و مابقی مسافرند

  ReplyDelete
 2. معرکه است یعنی معرکه‌ست ها

  ReplyDelete
 3. به! تازه شدم!

  ReplyDelete
 4. چرا همشهری توقیف شد پس؟

  ReplyDelete