Thursday, November 26, 2009

رستاخیز هانیبال

روزهایی هستند که مزخرفند. روزهایی هستند که غمگینند. روزهایی هستند که آدم در آستانه ی جنون است و ...روزهایی هم هستند که مثل امروز که ورای همه ی اینهاست. روزهایی که آدم کشتن نه، فقط مثل یک قاتل زنجیره ای عمل کردن آدم را آرام می کند. هانیبال لکتر درونم، فعال شده در حد بنز!

4 comments:

 1. پایه‌تم. باور کن منم کاملن حس می‌کنم هانیبالیزه شدم

  ReplyDelete
 2. این که خیلی تراژدیه که آدم عزیزه ای توی زندگی آدم نباشه که آخه!(این برای پست آخریت بود)

  ReplyDelete
 3. آخ گفتی...

  ReplyDelete
 4. خوب میشی م.....

  ReplyDelete