Saturday, December 12, 2009

گوزن ها

هر آدمی باید «قدرت» خودش را داشته باشد که روزی روزگاری نهیبش بزند«بلند شو سید، بلند شو»...تا که شاید بشود برخاست!

4 comments:

 1. نه !
     هرگز شب را باور نکردم
                                چرا که
                           در فراسوهای دهلیزش
                     به امید دریچه ای
                                      دل بسته بودم

  ReplyDelete
 2. بله به مقدار نامتناهی تایید می شود

  ReplyDelete
 3.   حالا باید یه نهیبی بزنی به خودت سید که وقتشه بلند شم

  ReplyDelete