Saturday, August 7, 2010

دندان ملتی روی جگر

جز هم‌دلی و نوشتن که کاری از دستم برنیامد. برای درک بیشتر رنجی که هفده زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا می‌برند، برای آنکه یادمان نرود ما همگی سبز بودیم، امروز را مانند آنها می گذرانم


در همین راستا:


دعوت جبهه مشارکت برای روزه سیاسی


به حرمت تمام آزادگان دربند

7 comments:

 1. مانند آن ها؟ در انفرادی؟

  ReplyDelete
 2. امروز را مانند آنها می گذرانیم

  ReplyDelete
 3. پیر فرزانهAugust 7, 2010 at 4:58 AM

  دیگر این جگر جای دندان برایش نمانده است .
  من هم هستم .

  ReplyDelete
 4. کاش اطلاع رسانی بهتری برای این دعوت می شد و حداقل یک روز فرصت برای پخش خبر داشتیم !

  ReplyDelete
 5. خب این تنها کاری که از دستمون بر میاد. هرچند اگر خیلی ها اینو یک کار بی نتیجه بدونن .

  ReplyDelete
 6. عزیز !حواسم بود ... خواستم بگویم باز هم چون آن ها سپری نخواهیم کرد روز ر ا، چون ما در انفرادی نیستیم

  ReplyDelete
 7. روزنامه دیواریAugust 9, 2010 at 5:55 PM

  گرچه آدم به مفهوم "ملت" شک می کند ...

  ReplyDelete