Wednesday, May 16, 2012

داروین کجایی؟

حضرت باری تعالی باید یک دکمه‌ای چیزی در ما تعبیه می‌کرد به نام دیگه بسه، تمومش کن یا مگه خودت خار مادر نداری؟بعد همون موقع که داشته ما رو خلق می کرده این دکمه رو میذاشته یه جای امن مثلن جایی حوالی ناف که دست آدم ناتو نیافته. بعد هر وقت آدم کارد به استخونش می‌رسید یا هر چی می رفت انگشت می‌کرد تو نافش؛ دکمه کذایی رو لمس می‌کرد و دلش قرص می‌شد که هر وقت خاطرش خسته شد می‌شه فشارش داد و همه چیز ریست بشه برگرده به یه جای مشخصی از بازی. حالا دیفالت ما که نداشت دکمه رو، بیایید امید ببندیم به تکامل فرگشت یا یک همچین چیزهایی که نیاز بقا خود به خود باعث خلق دکمه‌ای در ناف بشه. دکمه‌ای که...ء  

No comments:

Post a Comment