Sunday, May 27, 2012

پشت سر مسافر

رفیق روزهای آتش و دود؛ هم‌بغض تنهایی و هراس؛ شریک شیدایی می... تو برو سفر سلامت
مابقی حرف‌ها بماند برای وقتی که باز چشم در چشم شدیم جان برادر... جان برادر 

1 comment:

  1. مسافت که جان های نزدیک را از هم دور نمی کند، می کند؟

    ReplyDelete