Friday, August 24, 2012

میرحسین

عزیزی را می‌شناسم که کتابهای شجاع‌الدین شفا و علی دشتی را خوانده ، پر از ابهام و گلایه است نسبت به تاریخ اسلام و زیر بار هیچ تقدسی برای انبیا و اولیا نمی‌رود. همین بزرگوار اما وقتی به تنگنا میافتد نام امامزادهء محلشان را صدا می‌زند: یا حضرت عبدالحق!ء
 از دیشب مدام دارم با خودم زمزمه می‌کنم یا حسین میرحسین ما را نگهدار

No comments:

Post a Comment