Tuesday, October 6, 2015

پانزدهم مهر ماه

ادب گاهی بی‌رحم است، فاصله را به یاد آدم می‌آورد. جایی که تو از دوری در هراسی، هر چیز که آن را به یادت بیاورد کاهندۀ جان است. گاهی مهربانی در در ندیدن است، گذشتن، ننوشتن، به باد سپردن.

No comments:

Post a Comment