Sunday, October 25, 2009

شهر های ناپیدا

کالوینو اسمش را گذاشته «شهر های ناپیدا». بعد کمی بیشتر که با کلمات کتاب معاشرت می کنی و دلت می رود برای آن شهر های غریب با اسم های زنانه؛ با خودت فکر می کنی می شد اسم کتاب باشد آدم های ناپیدا، عشق های ناپیدا یا حتی کتاب های ناپیدا. بعد زود این آخری را پس می گیری. کتاب های ناپیدا قصه ی جداگانه خودشان را دارند«اگر شبی از شب های زمستان مسافری...»!


کالوینو دست خواننده اش را می گیرد، نرم نرم راه می بردش، نابلدی و ناتوانی اش را نادیده گرفته به سهولت می بخشد و به اسم سفر برای یافتن شهر های ناپیدا، جستجویی درونی به سوی اعماق روح خواننده را سامان می دهد. ناگهان می بینی در دسپینایی و داری خاطره ای از یک بوسه را به یاد می آوری یا در شهری دیگر یاد یاری که بار شد چشمانت را تر کرده یا...


کتاب ها و زن ها شبیه همند. دسته ای را به پایان فصل اول نرسیده رها می کنی. بعضی هاشان فقط پاورقی هایی طولانی اند که تاب می آوری برای سرگرمی و کنجکاوی، که آخرش چه می شود. بعضی هایشان به ظاهر با شکوهند اما خسته می کنند و می رمانند. با گونه ای دیگر همه چیز خوب است اما قلبت به تو می گوید جایی مشکلی هست، روح نیست، روح ندارد. گروه آخر اما مستقیم با دل آدمی طرف می شوند، خود جنسند، آسان درک نمی شوند اما گمراهت هم نمی کنند، همیشه نشانه هایی هست در متن یا رفتار که مانند نخ آریادنه هدایتت کند به سوی نور، بعد از کمی ناگهان می بینی داری با معیار های آنان فکر و احساس می کنی، زندگی می کنی و هرگز هم نمی توانی تشخیص بدهی از کجا و کی، این باور ها را پذیرفتی و خواستی...شهر های ناپیدا از زمره شاهکار های همین گروه آخر است!

7 comments:

 1. من دلم می خواهد از همان شهرهای ناپیدا باشم...
  اما خوب برای هر مردی یک زن در یک دسته متفاوت از زنهایی که گفتی قرار می گیره.
  راستی فقط دسته ای از مردها هم هستند که دنبال کشف شهرهای ناپیدا هستند و برای همین دسته است که ما می شویم شهرهای ناپیدا. برای کاشفان پنهان ناپیدا!

  ReplyDelete
 2. آدم دلش می خواهد از آن دسته آخر باشد. دل است دیگه ولش کنی همین جوری واسه خودش می ره

  ReplyDelete
 3. فکر کنم شهرهای نامرئی عبارت دلبرتری برای این کتاب دلبرانه است.

  ReplyDelete
 4. من از همین تریبون اعلام می‌کنم همه زنان عالم شهرهای ناپیدا هستند اگر ایتالویی داشته باشند

  ReplyDelete
 5. من از همین تریبون اعلام می‌کنم همه زنان عالم شهرهای ناپیدا هستند اگر ایتالویی داشته باشند

  ReplyDelete
 6. من از همین تریبون فقط یک بار اعلام کردم نمی‌دونم چرا دو بار شد فکر کنم پرشین منو دوست داره آینه ای برابر آینه‌آم گذاشته تا از من ابدیتی بسازه

  ReplyDelete
 7. جناب امر حسین خان یک راهنمایی بکنید ما را که از کیفیت آن یکی ترجمه ی کتاب یعنی شهرهای نامریی هم خبر دارید یا نه؟ این کتاب خورشید کتاب های خوبی چاپ کرده ولی اشکال این جاست که مترجم ها اکثرا گم نامند و همین آدم را کمی دچار تردید می کند.

  ReplyDelete