Sunday, October 11, 2009

نوازش

شهیار قنبری باید صدای تو را لااقل یکبار شنیده باشد که توانسته بسراید« روی ابریشم چین، نبض صداتو می شه دوخت»

No comments:

Post a Comment