Sunday, October 25, 2009

غر به صورت من الایمان

تنهایی دارد اذیتم می کند. تنها نبودن هم اذیتم می کند. جامع جمیع اضدادم من...بعد با خودم فکر می کنم بر خلاف تصور تاواریش، که باید از طریق همین تریبون تولدش را تبریک گفت، در مورد من نباید نگران این بود که کتم را به اولین میخ روی دیوار آویزان کنم.خودم این روزها بیشتر نگران شروع یک پروژه جدیدم که باز طبق معمول پر از نرسیدن و نشدن و فاصله و تابو و حریم و هزار و یک کوفت و زهر مار دیگر باشد...این جور آدم داغانی هستم من!

3 comments:

 1. در مورد من نباید نگران این بود که کتم را به اولین میخ روی دیوار آویزان کنم : ابراهيمي گفته بود ؟

  ReplyDelete
 2. من که به قول تو چنان به خودبسندگی خو گرفتم که هر آدمی هر قدر هم عزیز قادر نیست منو به اندازه خودم شاد کنه ...

  جای عشق 2 نفره همچنان خالیه برای من ... اما وقتی بیادم میاد که این عشق خیلی بندرت همونطوری که باید حادث میشه ترجیح میدم چشمم رو به چیزایی که ضریب احتمال حدوثشون بیشتره بدوزم و قصه عشقی که قشنگه و  میتونه وجود داشته باشه رو برای خودم نگه دارم ...

  ReplyDelete
 3. نیستی برار تحویل نمی گیری؟

  ReplyDelete