Sunday, June 17, 2012

یونگ و روانشناسی تحلیلی

 از دوشنبه  پنجم تیرماه دورهء آموزشی جدیدی را در حوزهء آموزه‌های یونگ و روانشناسی تحلیلی شروع می کنم. راستش را بخواهید این کلاس‌ها برای من تکه‌ای از بهشت است: جایی و زمانی که از دغدغه‌های روزمره آسوده می‌شوم، ذهنم آزاد است و روحم شاداب. به برکت این گردهمایی‌ها دوستان خوبی یافته‌ام ، تجربه‌های جدید کسب کرده و راستش پابه‌پای حاضرین در کلاس آموخته‌ام. خوشحالم که فرصت جدیدی است برای دیدار دوستان تازه ، یاد‌دادن و یادگرفتن. در این دوره‌ها ما سعی می‌کنیم به هدف روانشناسی تحلیلی نزدیک شویم: آزادی و مسوولیت. یونگ آدمی را آزاد از اجبارهای روانی می‌خواهد تا بتواند آزادانه برای زندگیش تصمیم بگیرد و مسوولیت این تصمیم‌ها را بپذیرد. در واقع روانشناسی تحلیلی به ما می‌آموزد« حقیقت را بیاب چون حقیقت تو را ازاد خواهد ساخت» باعث خرسندی من است اگر در این مسیر همسفر باشیم. 
برای دریافت پاسخ سوالات احتمالی با ادرس ای میل amir.kamyar@gmail.com در تماس باشید

No comments:

Post a Comment