Sunday, April 27, 2008

عدس و کلم قر و قاطی

بعضی ها وقتی قاط میزنند مجهز به زیر پوش رکابی میروند توی خیابون عربده میکشند،بعضی های دیگر تا خرخره عرق دست ساز میخورند تا شکوفه بزنند آخرش،بعضی های دیگر گردن مردم میافتند و دست به یقه میشوند و بزن و بکش اما بنده کمترین من باب اثبات حسن نیت فقط وبلاگ مینویسم و چس ناله میکنم
جمله کلیدی برای درک هرمنوتیک مستتر در متن:بعضی ها از بی عرضگیشان است که گناه نمیکنند نه از اعتقادشان به نیکی(نقل به مضمون از فیلم گاهی به آسمان نگاه کن)

2 comments:

  1. بنده قربان چیز ناله کردن و چیز مرغی بودن اخلاقتون بروم...

    ReplyDelete
  2. اه لعنتی اول بودما...ببخشید منظورشون کدوم جمله بود آیا؟!

    ReplyDelete