Friday, January 1, 2010

جهان بی شب، بی باران، چه بی رحم می شد

3 comments:

 1. این روزها شب هم بشارت فراموشی بر ذهن خسته ام نمی دهد.
  این روزها باران هم اندوه به غبار در نشسته ی دلم را نمی شوید.
  جهان تو گویا جای دلپذیر تریست امیر حسین...

  ReplyDelete
 2. به خانه من اگر آمدی ای مهربان
                     برای من
                          چراغ بیاور

  ReplyDelete
 3. همینجوریش هم خیلی بی رحمه

  ReplyDelete