Thursday, October 23, 2008

پایان عاشقی

بعد از ١۵ ماه عاشقی،همه سهم من از تو شد یک ای میل،یک خداحافظی،یک نمی توانم...


حالا فکر کنم به اندازه ثانیه به ثانیه این ١۵ ماه من وقت بخواهم برای غصه خوردن، برای عزا گرفتن برای هر چیز لعنتی این دنیای لعنتی که مرا یاد تو بیاندازد...اما این نیز بگذرد


هر جا که هستی دلخوش باشی و شاد و سرحال


و متشکرم برای همه چیز های خوبی که به من دادی


همین

No comments:

Post a Comment