Monday, September 21, 2009

خانه تکانی

خانه تکانی... هر از چندگاهی باید خانه را تمیز کرد، یک سری وسایل را ریخت دور. باید دید چیزهایی را که نگهداشتی تا وقتی به دردت بخورند آیا واقعن به درد می خورند؟


فکر کنم درون ما هم به خانه تکانی محتاج است. باید هر از چند گاهی برگشت به مجموعه اصول و عقاید، به مجموعه اخلاقیات، به باید و نباید ها...بعد دید این مرزها جای درستیند؟ باید سنجید آیا مرزی که مثلن برای خود هجده ساله ات گذاشتی برای این آدم سی و یک ساله هم کارساز است؟ باید دید این مجموعه باید و نباید، یار آدمیند یا بارش؟


فکر کنم دارم خانه تکانی واجب می شوم...سگ بی بدلی که این وقت ها منم!

3 comments:

  1. نه فقط به خانه تکانی که هرازچند گاهی به یک چکاپ هم احتیاج است

    ReplyDelete
  2. والا سختی اش اینجاست که خونه تکونی رو میشه یه کارگر بگیری و خلاص اما این خودتکانی چیزی است که جز خودت کسی از عهده اش بر نمیاد...اونوقت دیگه خیلی خیلی کار سخت میشه هااااا

    ReplyDelete
  3. فنگ شویی ، 5S

    ReplyDelete