Sunday, September 27, 2015

چهارم مهر ماه

آمار فروش شش ماهه را گرفتم. بیست و پنج درصد کمتر از پیش‌بینی اول سال اما ده درصد بیشتر از چیزی که فکر می‌کردم ممکن باشد. خیلی هم بد نیست. کمی به باد مساعد و آسمان صاف بر بخوریم شاید بشود حتا بیشتر از پارسال هم فروخت. کمی خیالم راحت شد. جاودانگی کوندرا را دوباره خواندم. این بار چندان خوشم نیامد، شاید در حال و هوایش نبودم. خیلی از نتیجه‌گیری‌هایش را بر مبنای پیش‌فرض‌هایی جلو می‌برد که می‌شود بهشان شک کرد. هنوز البته بعضی بخش‌های کتاب معرکه‌اند. دوگانۀ اگنس- لورا را می‌توانم به عنوان تقابل آدم شهودی و حسی، درس بدهم از بس که کامل تصویر شده‌اند. یا آن تصویری که از تلاش بتینا برای نیل به جاودانگی از طریق پیوند با مشاهیر خلق کرده است... چیزی ننوشتم دیشب، اینطوری کار تمام نمی‌شود، به تمام راه حل ها دارم فکر می‌کنم که بشود لااقل روزی سه ساعت نوشت. سخت است اما به گمانم بتوانم

No comments:

Post a Comment