Friday, May 8, 2009

چیزی هست که نیست...

چیزی هست که نیست


 


نبودنش را پنهان کرده ایم


با این همه


کودکان گریه می کنند


و سالخوردگان با شرم


چشم فرو می بندند


شهاب مقربین-این دفتر را باد ورق خواهد زد(از معدود دستاورد های خوب نمایشگاه امسال بود این مجموعه شعر)

2 comments:

  1. خوب پس اونقدرها هم بد نبوده

    ReplyDelete
  2. یادم باشد.,

    ReplyDelete