Friday, October 22, 2010

206

اولش به ماشین‌های حمل و نقل عمومی علاقمند بود. مثلن یکبار شیفته یک اتوبوس شرکت واحد شد، بار دیگر مچش را در حالی گرفتم که داشت خودش را به یک تاکسی سمند می‌مالید. لانگ جان را می‌گویم، ماشینم. اما جدیدن سلیقه‌اش عوض شده و عاشق پژوهای ٢٠۶ است. پژو مشکی، نقره‌ای و جدیدن خاکستری. تا ٢٠۶ می‌بیند غش می‌کند سمتش. یعنی با یک علاقه شهوانی سعی در بوسیدن نامبرده دارد. امروز باز یک لحظه غافل شدم از یک دویست و شش مخاکستری لب گرفت. لب طرف هم حساس؛ درب و داغان شد. صاحبش نبود. کارت خودم را گذشتم بابت تاوان بوسه لانگ جان...حالا از آن وقت هی دارم خدا خدا می کنم صاحبش غیرتی نباشد و سر ته ماجرا با خسارت هم بیاید. از آن بالاتر نگرانم گر باز هم سلیقه‌اش ترقی کند و برود سراغ بنز و بی‌ام‌و ، من چه گلی باید به سرم بگیرم؟

No comments:

Post a Comment