Wednesday, October 20, 2010

تیله

چقدر دزدیدن نگاه


از چشمان تو


لذت‌بخش است


گویی


تیله‌ای


از چشمم به دلم می‌افتد


 


بانو


با مردی که تیله‌های


بسیار دارد


می‌آیی؟


کیکاووس یاکیده- بانو و آخرین کولی سایه فروش

30 comments:

 1. خیلی قشنگ بود!

  ReplyDelete
 2. خیلی قشنگ بود!

  ReplyDelete
 3. خیلی قشنگ بود!

  ReplyDelete
 4. الهام پورمردانOctober 21, 2010 at 5:02 AM

  بسیار زیباست...

  سکوت می کنم ،
  حرفی نیست شایسته...

  ReplyDelete
 5. الهام پورمردانOctober 21, 2010 at 5:02 AM

  بسیار زیباست...

  سکوت می کنم ،
  حرفی نیست شایسته...

  ReplyDelete
 6. الهام پورمردانOctober 21, 2010 at 5:02 AM

  بسیار زیباست...

  سکوت می کنم ،
  حرفی نیست شایسته...

  ReplyDelete
 7. هم شعراشو دوست دارم، هم صداشو!

  ReplyDelete
 8. هم شعراشو دوست دارم، هم صداشو!

  ReplyDelete
 9. هم شعراشو دوست دارم، هم صداشو!

  ReplyDelete
 10. کیمیا گری در پی کیمیاOctober 21, 2010 at 6:45 AM

  چرا این همه تیله نگه داشتی؟ هر تیله ای که از چشمات می افته باید اقدام کنی برای صاحاب تیله اش نه اینکه کلکسیون تیله بی اقدام جمع کنی!  اینجوری چه میفهمی سرنوشت تیله قبلی ها چی میشد اگه اقدامی میکردم؟؟!!!
  اگر هم منظورت اینه با کلی تیله از گذشته که تجربه کردی تیله جدیدت میشه که برات ارزوی موفقیت دارم تا باشه ازین تیله بازی ها!

  ReplyDelete
 11. کیمیا گری در پی کیمیاOctober 21, 2010 at 6:45 AM

  چرا این همه تیله نگه داشتی؟ هر تیله ای که از چشمات می افته باید اقدام کنی برای صاحاب تیله اش نه اینکه کلکسیون تیله بی اقدام جمع کنی!  اینجوری چه میفهمی سرنوشت تیله قبلی ها چی میشد اگه اقدامی میکردم؟؟!!!
  اگر هم منظورت اینه با کلی تیله از گذشته که تجربه کردی تیله جدیدت میشه که برات ارزوی موفقیت دارم تا باشه ازین تیله بازی ها!

  ReplyDelete
 12. کیمیا گری در پی کیمیاOctober 21, 2010 at 6:45 AM

  چرا این همه تیله نگه داشتی؟ هر تیله ای که از چشمات می افته باید اقدام کنی برای صاحاب تیله اش نه اینکه کلکسیون تیله بی اقدام جمع کنی!  اینجوری چه میفهمی سرنوشت تیله قبلی ها چی میشد اگه اقدامی میکردم؟؟!!!
  اگر هم منظورت اینه با کلی تیله از گذشته که تجربه کردی تیله جدیدت میشه که برات ارزوی موفقیت دارم تا باشه ازین تیله بازی ها!

  ReplyDelete
 13. گذشته از شعرهای یاکیده که فوق العاده اند یک روزی باید در باب این کلمه بانو صحبت کرد از حس ناب درونش که به تنهایی هم آدم را به رویا می بره

  ReplyDelete
 14. گذشته از شعرهای یاکیده که فوق العاده اند یک روزی باید در باب این کلمه بانو صحبت کرد از حس ناب درونش که به تنهایی هم آدم را به رویا می بره

  ReplyDelete
 15. گذشته از شعرهای یاکیده که فوق العاده اند یک روزی باید در باب این کلمه بانو صحبت کرد از حس ناب درونش که به تنهایی هم آدم را به رویا می بره

  ReplyDelete
 16. بر کمند بادOctober 21, 2010 at 1:56 PM

  كدام واژه بگویمت؟
  تا..
  هجای حجم بودنم باشد!
  ...
  چندی
  زبان به کام مي گیرمش
  به چسب سکوت

  ReplyDelete
 17. بر کمند بادOctober 21, 2010 at 1:56 PM

  كدام واژه بگویمت؟
  تا..
  هجای حجم بودنم باشد!
  ...
  چندی
  زبان به کام مي گیرمش
  به چسب سکوت

  ReplyDelete
 18. بر کمند بادOctober 21, 2010 at 1:56 PM

  كدام واژه بگویمت؟
  تا..
  هجای حجم بودنم باشد!
  ...
  چندی
  زبان به کام مي گیرمش
  به چسب سکوت

  ReplyDelete
 19. چشمهاش . . .

  قشنگ بود.

  ReplyDelete
 20. چشمهاش . . .

  قشنگ بود.

  ReplyDelete
 21. چشمهاش . . .

  قشنگ بود.

  ReplyDelete
 22. لذت بردم این نصفه شبی ....دست شما درد نکند ..که همیشه بنویسی ....

  ReplyDelete
 23. لذت بردم این نصفه شبی ....دست شما درد نکند ..که همیشه بنویسی ....

  ReplyDelete
 24. لذت بردم این نصفه شبی ....دست شما درد نکند ..که همیشه بنویسی ....

  ReplyDelete
 25. این کیکاووس یاکیده همون آقای گوینده اس؟

  ReplyDelete
 26. این کیکاووس یاکیده همون آقای گوینده اس؟

  ReplyDelete
 27. این کیکاووس یاکیده همون آقای گوینده اس؟

  ReplyDelete
 28. خیلی حس خوبی داره.ممنون

  ReplyDelete
 29. خیلی حس خوبی داره.ممنون

  ReplyDelete
 30. خیلی حس خوبی داره.ممنون

  ReplyDelete