Saturday, October 23, 2010

سپر امید

زندگی گاهی خیلی تلخ می‌شود و جهان روی بی‌رحمش را نشان آدمی می‌دهد. روی بی‌رحم هستی همیشه کمر شکن است، انگار کن که مادری ناگهان به نوزاد بی‌دفاعش پشت کرده باشد. چند باری در زندگیم این فضا را تجربه کرده‌ام، قصه‌اش فرق می‌کند با تلخ‌کامی های روزمره، نشدن‌های معمول. گویی ناگهان پرت می‌شویم به همان تجربه‌ی تولد، همان تنهایی و بی پناهی...به تجربه می گویم تنها سلاح ما برابر ریزش چنین آواری امیدواری است و لاغیر. امید سپر ماست. امید به خودمان که حتی برابر آوار نشکسته ایم و امید به ناپایداری همین هستی بی‌رحم که می دانیم سختی و اسانی اش همیشه به هم آمیخته است و هیچ وقت یک‌نواخت نیست... زندگی که سخت می‌گیرد فقط امید است که اسانش می کند، آسان طوری که خودمان هم پابه پای  جهان به ویرانی خویش برنخیزیم

18 comments:

 1. یکی مثل توOctober 23, 2010 at 3:40 AM

  لذتی همیشگی در خواندن نوشته هایتان هست
  قلمتان تا ابد سبز رفیق

  ReplyDelete
 2. یکی مثل توOctober 23, 2010 at 3:40 AM

  لذتی همیشگی در خواندن نوشته هایتان هست
  قلمتان تا ابد سبز رفیق

  ReplyDelete
 3. یکی مثل توOctober 23, 2010 at 3:40 AM

  لذتی همیشگی در خواندن نوشته هایتان هست
  قلمتان تا ابد سبز رفیق

  ReplyDelete
 4. این که تمرین کنیم که در حال پرت شدن از برج میلاد امیدوار باشیم که روی زمین کاه ریخته اند و تشک نرم و...برای فرود آمدن مون،یک کم سخته امیر....

  ReplyDelete
 5. این که تمرین کنیم که در حال پرت شدن از برج میلاد امیدوار باشیم که روی زمین کاه ریخته اند و تشک نرم و...برای فرود آمدن مون،یک کم سخته امیر....

  ReplyDelete
 6. این که تمرین کنیم که در حال پرت شدن از برج میلاد امیدوار باشیم که روی زمین کاه ریخته اند و تشک نرم و...برای فرود آمدن مون،یک کم سخته امیر....

  ReplyDelete
 7. خیلی قشنگ مینویسید میخوانم همیشه
  با احساس، عميق و تحليلگر
  براي من هم دوباره خيلي سخت شده
  و اما من اميدوارم هميشه اميد دارم
  اميد و مهرباني زيبايش هم ميكند

  ReplyDelete
 8. خیلی قشنگ مینویسید میخوانم همیشه
  با احساس، عميق و تحليلگر
  براي من هم دوباره خيلي سخت شده
  و اما من اميدوارم هميشه اميد دارم
  اميد و مهرباني زيبايش هم ميكند

  ReplyDelete
 9. خیلی قشنگ مینویسید میخوانم همیشه
  با احساس، عميق و تحليلگر
  براي من هم دوباره خيلي سخت شده
  و اما من اميدوارم هميشه اميد دارم
  اميد و مهرباني زيبايش هم ميكند

  ReplyDelete
 10. خیلی قشنگ مینویسید میخوانم همیشه
  با احساس، عميق و تحليلگر
  براي من هم دوباره خيلي سخت شده
  و اما من اميدوارم هميشه اميد دارم
  اميد و مهرباني زيبايش هم ميكند

  ReplyDelete
 11. خیلی قشنگ مینویسید میخوانم همیشه
  با احساس، عميق و تحليلگر
  براي من هم دوباره خيلي سخت شده
  و اما من اميدوارم هميشه اميد دارم
  اميد و مهرباني زيبايش هم ميكند

  ReplyDelete
 12. خیلی قشنگ مینویسید میخوانم همیشه
  با احساس، عميق و تحليلگر
  براي من هم دوباره خيلي سخت شده
  و اما من اميدوارم هميشه اميد دارم
  اميد و مهرباني زيبايش هم ميكند

  ReplyDelete
 13. کیمیاگری در پی کیمیاOctober 30, 2010 at 4:20 AM

  امیدت نا امید نشه جوون

  ReplyDelete
 14. کیمیاگری در پی کیمیاOctober 30, 2010 at 4:20 AM

  امیدت نا امید نشه جوون

  ReplyDelete
 15. کیمیاگری در پی کیمیاOctober 30, 2010 at 4:20 AM

  امیدت نا امید نشه جوون

  ReplyDelete
 16. امید بدترین بدهاست. چرا که موجب تداوم رنج و عذاب انسان میشود.
  نیچه

  ReplyDelete
 17. امید بدترین بدهاست. چرا که موجب تداوم رنج و عذاب انسان میشود.
  نیچه

  ReplyDelete
 18. امید بدترین بدهاست. چرا که موجب تداوم رنج و عذاب انسان میشود.
  نیچه

  ReplyDelete