Monday, October 18, 2010

ققنوس

روز به روز هیزم هیزم رنج جمع می‌شود، آتش می‌گیرد و من سیاوش می‌شوم تا بگذرم از میانش. بعد کمی سکوت است، کمی آرامش و باز بعد آتشی دیگر...راستش دیگر نمی‌ترسم، دیگر به دنبال گلستان شدنش هم نیستم... این نیز بگذرد

36 comments:

 1. نترسیدنش خوب است اما این تسلیم و رضا بنیاد کن می شود گاهی. حواست هست؟

  ReplyDelete
 2. نترسیدنش خوب است اما این تسلیم و رضا بنیاد کن می شود گاهی. حواست هست؟

  ReplyDelete
 3. نترسیدنش خوب است اما این تسلیم و رضا بنیاد کن می شود گاهی. حواست هست؟

  ReplyDelete
 4. پرنده ی دشتOctober 18, 2010 at 8:45 AM

  گاهی که درد و رنج زیاد آوار می شه روی سر آدم و نمی شه کاریش کرد یعنی حس می کنی دستت نمی رسه که کری کنه منم همین احساس بهم دست می ده .... انگار یه جور ول کردن اوضاعه و فکر نکردن بهش برای این که دوباره بتونی فکرتو ساماندهی کنی و آروم..
  فقط باید مواظب باشی غرق نشی...

  ReplyDelete
 5. پرنده ی دشتOctober 18, 2010 at 8:45 AM

  گاهی که درد و رنج زیاد آوار می شه روی سر آدم و نمی شه کاریش کرد یعنی حس می کنی دستت نمی رسه که کری کنه منم همین احساس بهم دست می ده .... انگار یه جور ول کردن اوضاعه و فکر نکردن بهش برای این که دوباره بتونی فکرتو ساماندهی کنی و آروم..
  فقط باید مواظب باشی غرق نشی...

  ReplyDelete
 6. پرنده ی دشتOctober 18, 2010 at 8:45 AM

  گاهی که درد و رنج زیاد آوار می شه روی سر آدم و نمی شه کاریش کرد یعنی حس می کنی دستت نمی رسه که کری کنه منم همین احساس بهم دست می ده .... انگار یه جور ول کردن اوضاعه و فکر نکردن بهش برای این که دوباره بتونی فکرتو ساماندهی کنی و آروم..
  فقط باید مواظب باشی غرق نشی...

  ReplyDelete
 7. دوستی است این روزها که به من میگوید: به رنجهایت معنی بده......
  دری برویم باز شده و آرامتر نفس میکشم.

  ReplyDelete
 8. دوستی است این روزها که به من میگوید: به رنجهایت معنی بده......
  دری برویم باز شده و آرامتر نفس میکشم.

  ReplyDelete
 9. دوستی است این روزها که به من میگوید: به رنجهایت معنی بده......
  دری برویم باز شده و آرامتر نفس میکشم.

  ReplyDelete
 10. ای وای...گلستانت آرزوست

  ReplyDelete
 11. ای وای...گلستانت آرزوست

  ReplyDelete
 12. ای وای...گلستانت آرزوست

  ReplyDelete
 13. گلستانت آرزوست

  ReplyDelete
 14. ای انسان تو با رنج بسوی پروردگارت خواهی رفت.اما  واسه ی من چقدر سخته پذیرفتن این اصل..خدا توی سوره ی دهر هم گفته انها زندگی شتاب زده ی دنیا را دوست دارند در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها میکنن..ما نوع  ادمیزاد چقدر همه مون عجیب ایم!..کاش میشد دل نبست به امنیت و عشق و راحتی..تا خیالم  اسوده میشد از  راحتی..زیر پاهام خالی میشد و طوفان همه چیزو میبرد!....

  ReplyDelete
 15. گلستانت آرزوست

  ReplyDelete
 16. ای انسان تو با رنج بسوی پروردگارت خواهی رفت.اما  واسه ی من چقدر سخته پذیرفتن این اصل..خدا توی سوره ی دهر هم گفته انها زندگی شتاب زده ی دنیا را دوست دارند در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها میکنن..ما نوع  ادمیزاد چقدر همه مون عجیب ایم!..کاش میشد دل نبست به امنیت و عشق و راحتی..تا خیالم  اسوده میشد از  راحتی..زیر پاهام خالی میشد و طوفان همه چیزو میبرد!....

  ReplyDelete
 17. گلستانت آرزوست

  ReplyDelete
 18. ای انسان تو با رنج بسوی پروردگارت خواهی رفت.اما  واسه ی من چقدر سخته پذیرفتن این اصل..خدا توی سوره ی دهر هم گفته انها زندگی شتاب زده ی دنیا را دوست دارند در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها میکنن..ما نوع  ادمیزاد چقدر همه مون عجیب ایم!..کاش میشد دل نبست به امنیت و عشق و راحتی..تا خیالم  اسوده میشد از  راحتی..زیر پاهام خالی میشد و طوفان همه چیزو میبرد!....

  ReplyDelete
 19. هواپیمای سقوط کردهOctober 18, 2010 at 6:06 PM

  ما پریدیم توش گیر کردیم

  ReplyDelete
 20. هواپیمای سقوط کردهOctober 18, 2010 at 6:06 PM

  ما پریدیم توش گیر کردیم

  ReplyDelete
 21. هواپیمای سقوط کردهOctober 18, 2010 at 6:06 PM

  ما پریدیم توش گیر کردیم

  ReplyDelete
 22. روحت بزرگ و لطیفه امیر حسین . خیلی لطیف و همین دوست داشتنیت کرده . خیلی دوست داشتنی . آزردگی و خراشیدگیه روحت از زیبایی و لطافتشه والا که روح زشت و سرسخت ، سخت و نشکنه .
  گذشت زمان بسیار کمک کننده ست ،اگر که بگذرد این زمان لامصب !
  سخته نگهداری گوهر زیبا و لطیف روحت از سختیها و ناراستیها و نامردمیها اما توصیه می کنم که  و نگهدار گوهر کمیاب وجودت باش ... دوست دارم مثل همیشه هرچند که معمولا چیزی نمی نویسم برایت .

  ReplyDelete
 23. روحت بزرگ و لطیفه امیر حسین . خیلی لطیف و همین دوست داشتنیت کرده . خیلی دوست داشتنی . آزردگی و خراشیدگیه روحت از زیبایی و لطافتشه والا که روح زشت و سرسخت ، سخت و نشکنه .
  گذشت زمان بسیار کمک کننده ست ،اگر که بگذرد این زمان لامصب !
  سخته نگهداری گوهر زیبا و لطیف روحت از سختیها و ناراستیها و نامردمیها اما توصیه می کنم که  و نگهدار گوهر کمیاب وجودت باش ... دوست دارم مثل همیشه هرچند که معمولا چیزی نمی نویسم برایت .

  ReplyDelete
 24. روحت بزرگ و لطیفه امیر حسین . خیلی لطیف و همین دوست داشتنیت کرده . خیلی دوست داشتنی . آزردگی و خراشیدگیه روحت از زیبایی و لطافتشه والا که روح زشت و سرسخت ، سخت و نشکنه .
  گذشت زمان بسیار کمک کننده ست ،اگر که بگذرد این زمان لامصب !
  سخته نگهداری گوهر زیبا و لطیف روحت از سختیها و ناراستیها و نامردمیها اما توصیه می کنم که  و نگهدار گوهر کمیاب وجودت باش ... دوست دارم مثل همیشه هرچند که معمولا چیزی نمی نویسم برایت .

  ReplyDelete
 25. این نیز میگذرد ..

  ReplyDelete
 26. این نیز میگذرد ..

  ReplyDelete
 27. این نیز میگذرد ..

  ReplyDelete
 28. اما من هنوز هم هر روز به امید سرد شدن آتش و شکستن سکوت بیدار میشوم و هر شب خاکستر امید به باد میدهم

  ReplyDelete
 29. اما من هنوز هم هر روز به امید سرد شدن آتش و شکستن سکوت بیدار میشوم و هر شب خاکستر امید به باد میدهم

  ReplyDelete
 30. اما من هنوز هم هر روز به امید سرد شدن آتش و شکستن سکوت بیدار میشوم و هر شب خاکستر امید به باد میدهم

  ReplyDelete
 31. چی بنویسم؟ چه میشه گفت ؟ .... هی مینویسم و پاک میکنم ولی اینو دیگه پاک نمی کنم تاواریش چون مطمئنم که این نیز بگذرد.

  ReplyDelete
 32. چی بنویسم؟ چه میشه گفت ؟ .... هی مینویسم و پاک میکنم ولی اینو دیگه پاک نمی کنم تاواریش چون مطمئنم که این نیز بگذرد.

  ReplyDelete
 33. چی بنویسم؟ چه میشه گفت ؟ .... هی مینویسم و پاک میکنم ولی اینو دیگه پاک نمی کنم تاواریش چون مطمئنم که این نیز بگذرد.

  ReplyDelete
 34. سیاوشی در درونت اگر باشد، حتی اگر تو بگویی که آن گلستان را نمی خواهی و  تنها به گذشتن رضا دهی ، اوست که رهایت نمی کند..

  آرامش ِ "این نیز بگذرد" ِ سیاوشان را دوامی نیست.. به کوتاهی دمی ست ؛ محض تجدید قوا .  

  ReplyDelete
 35. سیاوشی در درونت اگر باشد، حتی اگر تو بگویی که آن گلستان را نمی خواهی و  تنها به گذشتن رضا دهی ، اوست که رهایت نمی کند..

  آرامش ِ "این نیز بگذرد" ِ سیاوشان را دوامی نیست.. به کوتاهی دمی ست ؛ محض تجدید قوا .  

  ReplyDelete
 36. سیاوشی در درونت اگر باشد، حتی اگر تو بگویی که آن گلستان را نمی خواهی و  تنها به گذشتن رضا دهی ، اوست که رهایت نمی کند..

  آرامش ِ "این نیز بگذرد" ِ سیاوشان را دوامی نیست.. به کوتاهی دمی ست ؛ محض تجدید قوا .  

  ReplyDelete