Wednesday, October 20, 2010

نور در تاریکی

این روزها فقط تاریکی نیست، سمت روشنی هم هست: خود این روزهایم را دوست دارم. با آن غم ملایم حاکم بر لحظه‌هایم دوست شده‌ام. خوب می دانم مهمان همین چند روز است و حیف است مهمان با خاطره تلخ برود. از قدم‌های کوچکی که برداشته‌ام خوشحالم. چند صبح است که به رغم تمام فشار درونی و بیرونی با لبخند چشم باز می‌کنم و رو‌ راستش به گمانم این حال به آن آتش سوزان می‌ارزد انصافن

21 comments:

 1. من هم این روزهایم را دوست دارم..با این غم موزون که به دل لحظه ها مینشینند دوست شده ام..حال  و هوای غریبی ست...

  ReplyDelete
 2. من هم این روزهایم را دوست دارم..با این غم موزون که به دل لحظه ها مینشینند دوست شده ام..حال  و هوای غریبی ست...

  ReplyDelete
 3. من هم این روزهایم را دوست دارم..با این غم موزون که به دل لحظه ها مینشینند دوست شده ام..حال  و هوای غریبی ست...

  ReplyDelete
 4. من این روزها که بیدار میشم مرددم بین لبخند و غم....هنوز طلوع آفتاب رو باور ندارم....

  ReplyDelete
 5. من این روزها که بیدار میشم مرددم بین لبخند و غم....هنوز طلوع آفتاب رو باور ندارم....

  ReplyDelete
 6. من این روزها که بیدار میشم مرددم بین لبخند و غم....هنوز طلوع آفتاب رو باور ندارم....

  ReplyDelete
 7. لبخند شد حالم با خوندنش

  ReplyDelete
 8. لبخند شد حالم با خوندنش

  ReplyDelete
 9. لبخند شد حالم با خوندنش

  ReplyDelete
 10. چقدر مناسب حاله ...چقدر خدایا...یادم باشد صبح لبخند بزنم

  ReplyDelete
 11. چقدر مناسب حاله ...چقدر خدایا...یادم باشد صبح لبخند بزنم

  ReplyDelete
 12. چقدر مناسب حاله ...چقدر خدایا...یادم باشد صبح لبخند بزنم

  ReplyDelete
 13. کیمیا گری در پی کیمیاOctober 21, 2010 at 6:47 AM

  انصافن می ارزد

  ReplyDelete
 14. کیمیا گری در پی کیمیاOctober 21, 2010 at 6:47 AM

  انصافن که می ارزد

  ReplyDelete
 15. کیمیا گری در پی کیمیاOctober 21, 2010 at 6:47 AM

  انصافن می ارزد

  ReplyDelete
 16. کیمیا گری در پی کیمیاOctober 21, 2010 at 6:47 AM

  انصافن که می ارزد

  ReplyDelete
 17. کیمیا گری در پی کیمیاOctober 21, 2010 at 6:47 AM

  انصافن می ارزد

  ReplyDelete
 18. کیمیا گری در پی کیمیاOctober 21, 2010 at 6:47 AM

  انصافن که می ارزد

  ReplyDelete
 19. من دقیقا این ارجحیت را می فهمم. این دعوت به آرامش خود را به کنار آمدن و توجیه کردن آشفتگی و تنش ترجیح دادن

  ReplyDelete
 20. من دقیقا این ارجحیت را می فهمم. این دعوت به آرامش خود را به کنار آمدن و توجیه کردن آشفتگی و تنش ترجیح دادن

  ReplyDelete
 21. من دقیقا این ارجحیت را می فهمم. این دعوت به آرامش خود را به کنار آمدن و توجیه کردن آشفتگی و تنش ترجیح دادن

  ReplyDelete