Sunday, October 17, 2010

گل صدبرگ نسرین

ستوده. نسرین. انفرادی. اعتصاب غذا. فشار برای اعتراف... جهان روزی ما را به یاد خواهد آورد که با بغض با خشم لبخند زدیم تا زندگی زنده بماند: در اوین رجایی‌شهر اهواز

15 comments:

 1. گل صد  هزاران برگ نسرین...
  آه  ای خدای من

  ReplyDelete
 2. گل صد  هزاران برگ نسرین...
  آه  ای خدای من

  ReplyDelete
 3. گل صد  هزاران برگ نسرین...
  آه  ای خدای من

  ReplyDelete
 4. اين طوري نمي مونه . نمي تونه كه اين طوري بمونه. بالاخره همه چي درست ميشه و به قول تو جهان روزي ما را به ياد خواهد آورد...

  ReplyDelete
 5. اين طوري نمي مونه . نمي تونه كه اين طوري بمونه. بالاخره همه چي درست ميشه و به قول تو جهان روزي ما را به ياد خواهد آورد...

  ReplyDelete
 6. اين طوري نمي مونه . نمي تونه كه اين طوري بمونه. بالاخره همه چي درست ميشه و به قول تو جهان روزي ما را به ياد خواهد آورد...

  ReplyDelete
 7. اگر چه  با  تفکر زنانه مردانه کردن امور موافق نیستم و  اگر چه زندان زنانه و مردانه دارد  ولی گاهی بد نیست اگر گفته شود ای مردان ببینید این زن را ...
  و گاهی بد نیست مرد احساس خجالت کند ، شرمنده باشد !

  ReplyDelete
 8. اگر چه  با  تفکر زنانه مردانه کردن امور موافق نیستم و  اگر چه زندان زنانه و مردانه دارد  ولی گاهی بد نیست اگر گفته شود ای مردان ببینید این زن را ...
  و گاهی بد نیست مرد احساس خجالت کند ، شرمنده باشد !

  ReplyDelete
 9. اگر چه  با  تفکر زنانه مردانه کردن امور موافق نیستم و  اگر چه زندان زنانه و مردانه دارد  ولی گاهی بد نیست اگر گفته شود ای مردان ببینید این زن را ...
  و گاهی بد نیست مرد احساس خجالت کند ، شرمنده باشد !

  ReplyDelete
 10. دلم ریش می شود برایش. برای بچه ها و عزیزانش

  ReplyDelete
 11. دلم ریش می شود برایش. برای بچه ها و عزیزانش

  ReplyDelete
 12. دلم ریش می شود برایش. برای بچه ها و عزیزانش

  ReplyDelete