Thursday, October 14, 2010

قسمت قلب

آدم دل که می‌بندد انگار قطعه‌ای از سرزمین دلش را می‌بخشد به دل‌دار جوری که تو دیگر صاحب آن قسمت از قلبت نیستی. در مقابل احتمالن صاحب بخشی از قلب معشوقت شده‌ای. رابطه که تمام می‌شود، آدم ها که از هم جدا می‌شوند، قلب‌ها به این آسانی دل نمی‌کنند از هم- گفته بودم قبلن: قلب‌ها قوانین خاص خودشان را دارند- به جای کنده شدن دل سهم معشوق را از سرزمین خودش می‌دهد آن بخشی که در دل او متعلق به خودش بود می‌گیرد و منضم به خود می کند.


همه چیز اگر درست پیش برود بعد از مدتی قلب هر آدم فقط بخش کوچکی از آن خود دارد و مابقی همه قسمت‌هایی از قلب آدم‌هایی است که دوست‌شان داشته و دوستش داشته‌اند. این وسط فقط یک چیز مهم نباید از یاد برود: درست است که تکه‌هایی از قلب دیگران را میان قلب خودت داری اما باید سعی کنی، آگاهانه سعی کنی این قسمت‌های جدید، هرچند عطر و رنگ صاحب اولیه‌شان را دارند، اما با قلب تو، با خاک اولیه سرزمین دلت یکی‌ شوند جوری که همه‌اش بالاخره از آن تو باشد که اگر نه...اگر نتوانی ندانی بلد نباشی خیلی زود می بینی هر قسمت قلبت لبریز گذشته است و برای لحظه‌ی حال و قسمت فردا هیچ نمانده یا اگر مانده آنقدر قسمت کوچکی از قلبت است که توانایی عشق ورزیدن، دل به دریا زدن برای مهر، رویا بافتن ندارد که ندارد


زندگی کردن و نه زنده‌ماندن؛ قلب وسیع، قلب شجاع، قلب یک‌دل می‌خواهد. مساله به همین سادگی را یادمان می‌رود و زندگی‌هامان می‌شود خاکستری، تیره، تنها

42 comments:

 1. امیر جان.. تکه ای از سرزمین قلبو اگر به نام کسی زدی..هرگز نمیتونی پسش بگیری.اگر اون تکه با قلبتو یکی شده چرا هر چند وقت یکبار سراغ صاحبشو ازتو میگیره و تو رو غم زده میکنه ..تو دلتنگش میشی؟.... چون هر تکه قلبی کو دورماند از اصل خویش...باز جوید روزگار وصل خویش!!شاید مدت زمانی فراموش کنی و تصور کنی قلبت مال خودته.اما اون تکه ای  که به نام کسی خورده صداش در میاد و تو رو غافل گیر میکنه..غم زده و دلتنگ میشی..

  ReplyDelete
 2. امیر جان.. تکه ای از سرزمین قلبو اگر به نام کسی زدی..هرگز نمیتونی پسش بگیری.اگر اون تکه با قلبتو یکی شده چرا هر چند وقت یکبار سراغ صاحبشو ازتو میگیره و تو رو غم زده میکنه ..تو دلتنگش میشی؟.... چون هر تکه قلبی کو دورماند از اصل خویش...باز جوید روزگار وصل خویش!!شاید مدت زمانی فراموش کنی و تصور کنی قلبت مال خودته.اما اون تکه ای  که به نام کسی خورده صداش در میاد و تو رو غافل گیر میکنه..غم زده و دلتنگ میشی..

  ReplyDelete
 3. امیر جان.. تکه ای از سرزمین قلبو اگر به نام کسی زدی..هرگز نمیتونی پسش بگیری.اگر اون تکه با قلبتو یکی شده چرا هر چند وقت یکبار سراغ صاحبشو ازتو میگیره و تو رو غم زده میکنه ..تو دلتنگش میشی؟.... چون هر تکه قلبی کو دورماند از اصل خویش...باز جوید روزگار وصل خویش!!شاید مدت زمانی فراموش کنی و تصور کنی قلبت مال خودته.اما اون تکه ای  که به نام کسی خورده صداش در میاد و تو رو غافل گیر میکنه..غم زده و دلتنگ میشی..

  ReplyDelete
 4. اما با همان بخش کوچک که برای ادم میمونه هم میشه شجاع و یکدل و همچنان امیدوار بود.

  ReplyDelete
 5. اما با همان بخش کوچک که برای ادم میمونه هم میشه شجاع و یکدل و همچنان امیدوار بود.

  ReplyDelete
 6. اما با همان بخش کوچک که برای ادم میمونه هم میشه شجاع و یکدل و همچنان امیدوار بود.

  ReplyDelete
 7. مسله به این سادگی را یادمان نمیرود. سختمان است انجامش.

  سپاس برای این پست

  ReplyDelete
 8. مسله به این سادگی را یادمان نمیرود. سختمان است انجامش.

  سپاس برای این پست

  ReplyDelete
 9. مسله به این سادگی را یادمان نمیرود. سختمان است انجامش.

  سپاس برای این پست

  ReplyDelete
 10. مثل عوض کردن خاک گلدون میمونه. این یکی شدن خاک جدید و قدیمی اگه درست و جور و یکدست نباشه دیگه از رشد و طراوت و جوونه ی جدید و غنچه های زیبا خبری نخواهد بود
  راستی این ربط و شباهت خاک و دل به هم عجیب قصه ایه  

  ReplyDelete
 11. مثل عوض کردن خاک گلدون میمونه. این یکی شدن خاک جدید و قدیمی اگه درست و جور و یکدست نباشه دیگه از رشد و طراوت و جوونه ی جدید و غنچه های زیبا خبری نخواهد بود
  راستی این ربط و شباهت خاک و دل به هم عجیب قصه ایه  

  ReplyDelete
 12. مثل عوض کردن خاک گلدون میمونه. این یکی شدن خاک جدید و قدیمی اگه درست و جور و یکدست نباشه دیگه از رشد و طراوت و جوونه ی جدید و غنچه های زیبا خبری نخواهد بود
  راستی این ربط و شباهت خاک و دل به هم عجیب قصه ایه  

  ReplyDelete
 13. قبل از نقسیم قلب بین همه چیرهایی که لازم داریم .کاش بتوانیم زندگانی کنیم نه زنده مانی.که اگر معنی زنده ماندن بشود زندگی بشود حیات واقعی ،باقی همه چیز باهم جفت و جورمی شود.

  ReplyDelete
 14. قبل از نقسیم قلب بین همه چیرهایی که لازم داریم .کاش بتوانیم زندگانی کنیم نه زنده مانی.که اگر معنی زنده ماندن بشود زندگی بشود حیات واقعی ،باقی همه چیز باهم جفت و جورمی شود.

  ReplyDelete
 15. قبل از نقسیم قلب بین همه چیرهایی که لازم داریم .کاش بتوانیم زندگانی کنیم نه زنده مانی.که اگر معنی زنده ماندن بشود زندگی بشود حیات واقعی ،باقی همه چیز باهم جفت و جورمی شود.

  ReplyDelete
 16. آآآآهان تازه فهمیدم چی میگی .


  آگاهانه سعی کنی این قسمت‌های جدید، هرچند عطر و رنگ صاحب اولیه‌شان را دارند، اما با قلب تو، با خاک اولیه سرزمین دلت یکی‌ شوند جوری که همه‌اش بالاخره از آن تو باشد

  ReplyDelete
 17. آآآآهان تازه فهمیدم چی میگی .


  آگاهانه سعی کنی این قسمت‌های جدید، هرچند عطر و رنگ صاحب اولیه‌شان را دارند، اما با قلب تو، با خاک اولیه سرزمین دلت یکی‌ شوند جوری که همه‌اش بالاخره از آن تو باشد

  ReplyDelete
 18. آآآآهان تازه فهمیدم چی میگی .


  آگاهانه سعی کنی این قسمت‌های جدید، هرچند عطر و رنگ صاحب اولیه‌شان را دارند، اما با قلب تو، با خاک اولیه سرزمین دلت یکی‌ شوند جوری که همه‌اش بالاخره از آن تو باشد

  ReplyDelete
 19. یک لال شدم دیگر با این پست!

  ReplyDelete
 20. یک لال شدم دیگر با این پست!

  ReplyDelete
 21. یک لال شدم دیگر با این پست!

  ReplyDelete
 22. رابطه که تمام شود قلب هم دل می کند، راحت و زود.
  گاهی فکر می کنم ما آدمها در این موارد باید خودخواه باشیم و نگذاریم زندگی مان خاکستری و تیره شود

  ReplyDelete
 23. رابطه که تمام شود قلب هم دل می کند، راحت و زود.
  گاهی فکر می کنم ما آدمها در این موارد باید خودخواه باشیم و نگذاریم زندگی مان خاکستری و تیره شود

  ReplyDelete
 24. رابطه که تمام شود قلب هم دل می کند، راحت و زود.
  گاهی فکر می کنم ما آدمها در این موارد باید خودخواه باشیم و نگذاریم زندگی مان خاکستری و تیره شود

  ReplyDelete
 25. خدا کند مادر جان این وسط تبدیل به آدمهای ’بلهوس نشیم که اونو دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. انگار ’مهرش رو پیشونی میمونه و همه میبینن جز خود آدم

  ReplyDelete
 26. خدا کند مادر جان این وسط تبدیل به آدمهای ’بلهوس نشیم که اونو دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. انگار ’مهرش رو پیشونی میمونه و همه میبینن جز خود آدم

  ReplyDelete
 27. خدا کند مادر جان این وسط تبدیل به آدمهای ’بلهوس نشیم که اونو دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. انگار ’مهرش رو پیشونی میمونه و همه میبینن جز خود آدم

  ReplyDelete
 28. ؟ ارسال نشد

  ReplyDelete
 29. ؟ ارسال نشد

  ReplyDelete
 30. ؟ ارسال نشد

  ReplyDelete
 31. من قبول ندارم مادرجان

  ReplyDelete
 32. من قبول ندارم مادرجان

  ReplyDelete
 33. من قبول ندارم مادرجان

  ReplyDelete
 34. چه آهنگی.... تو یه حال عجیبی اومدم لیتک وبلاگ تونو کپی کنم برای کسی بفرستم دیدم چه آهنگی ...من تا حالا از ابنجا نشنیده بودمش

  ReplyDelete
 35. چه آهنگی.... تو یه حال عجیبی اومدم لیتک وبلاگ تونو کپی کنم برای کسی بفرستم دیدم چه آهنگی ...من تا حالا از ابنجا نشنیده بودمش

  ReplyDelete
 36. چه آهنگی.... تو یه حال عجیبی اومدم لیتک وبلاگ تونو کپی کنم برای کسی بفرستم دیدم چه آهنگی ...من تا حالا از ابنجا نشنیده بودمش

  ReplyDelete
 37. تبریک می گم رفیق :) آبی باشی!

  ReplyDelete
 38. تبریک می گم رفیق :) آبی باشی!

  ReplyDelete
 39. تبریک می گم رفیق :) آبی باشی!

  ReplyDelete
 40. با من صنما دل یکدله کن
  گر سر ننهم وانگه گله کن

  ReplyDelete
 41. با من صنما دل یکدله کن
  گر سر ننهم وانگه گله کن

  ReplyDelete
 42. با من صنما دل یکدله کن
  گر سر ننهم وانگه گله کن

  ReplyDelete