Tuesday, September 11, 2012

یونگ‌: تلخ مثل عسل

از سه‌شنبه چهارم مهرماه دورهء جدید روانشناسی تحلیلی یونگ را شروع می‌کنم.  برای من یونگ و روانشناسی تحلیلیش مثل آیینه‌ای بوده که روشنایی و تاریکی،  قوت و ضعفم را به نیکوترین شکلی نشانم داده و کمک کرده به شکستهایم معنا، به فتوحاتم لذت و به جستجوهایم عمق ببخشم. گزافه نیست اگر بگویم زندگی من به راحتی قابل تقسیم است به قبل از این دوره‌ها و پس از آن. فارغ از آموزش و عمل؛ این دوره‌ها فرصتی برای من شدند که برخی از صمیمی‌ترین دوستان امروزم را بیابم. دوستانی که گاه با هم خندیده‌ایم و گاهی هم شریک اندوه هم شده‌ایم. از ته دل امیدوارم همسفران این سه شنبه هم خیلی زود به جمع دوستانم اضافه شده 
از میان این فضا راهی برای پربار کردن زندگیشان، آسان‌تر کردن رنج و عزیزتر شدن شادی‌هایشان پیدا کنند 
اگر حداقل 25 سال سن دارید و از تغییر و دل به دریا زدن نمی‌ترسید . اگر حس می‌کنید جای چیزی که نمی‌دانید چیست در زندگیتان خالی است و شجاعت کشف این تهیا با شماست، قدمتان بر سر چشم
  برای دریافت اطلاعات بیشتراز راه آدرس ای میل زیر اقدام کنید
 amir.kamyar@gmail.com

No comments:

Post a Comment