Saturday, August 8, 2009

چشم نواز-1

عشق بازی غمگین میانشان تمام شده،مرد سرش را کنار تن زن پنهان کرده ،دستانش و اندامش قابی اندوهگین برای صورت زن ساخته اند.نور صورت زن را روشن می کند.چیزی غیر انسانی،غمی آسمانی در چهره زن نفسگیر می نماید،چیزی از جنس بیهودگی...


سکانسی از فیلم فلاندرز

3 comments:

 1. یک سوال همینجوری بی ربط:
  تلویزیون پس از تاریکی و مردهای تویش نماد چه چیزی هستندبه نظرتان؟خواب طولانی مدت اری و بیدارشدنش توی آن اتاق...آن اتاق کجاست؟

  ReplyDelete
 2. :)بله خب،لابد!

  ReplyDelete
 3. فیلم را که ندیدیم ولی لابد اینجوریه دیگه

  ReplyDelete