Saturday, August 29, 2009

زنی در میان اشک هایش

هیچ چیز زیباتر از زنی نیست که اشک می ریزد، باید زن هایی را که گریه نمی کنند بایکوت کرد.


 


زن، زن است- ژان لوک گودار

8 comments:

 1. آره...ولی کاش گریه شوق باشه یا یه دلخوری ملایم نه هق هق دل شکستگی...اون تماشا نداره برادر....

  ReplyDelete
 2. من از وقتی فلوکسیتین می خورم دیگه گریه م نمی گیره

  ReplyDelete
 3. زنهای زیادی هستند که راحت و زود گریه می کنند. اما خیلی دیگری را می شناسم که جز برای عشقشانف در برابر عشقشانف گریه نمی کنند. تنها محرم اشکهایشانف عاشق/ معشوقشان است.

  بعضی هایشان به خاطر بایکوت شدگی احتمالا آن محرم را هیچوقت پیدا نمی کنند.

  ReplyDelete
 4. پس من خیلی زیبا هستم چون همه اش دارم گریه می کنم!!!

  ReplyDelete
 5. نمی تونم بزارم تنها گریه کنن

  ReplyDelete
 6. بسیار لذت بردیم از این تعبیر آقای ژان / دوست دارم مردهایی راکه از این درچه به زن نگاه می کنند و البته ممنون از شما برای انتقال این جمله

  ReplyDelete
 7. بگذار بگويم كه گريه يعني نشان دادن احساس به صادقانه ترين روش.و حسادت با كساني است كه به آن ضعف مي گويند. دارم دربارش مي نويسم

  ReplyDelete