Saturday, August 15, 2009

تثلیث خ

می شود مثل خر خورد یا مثل خرس خوابید یا مثل خروس گشنی کرد تا این روزها را از سر گذراند...می شود؟


پی نوشت:یعنی حدس می زنید روبات هوشمند فیل-تر-ینگ گشنی را هم بلد است بفیلترد؟

5 comments:

 1. کامنت دونی که باز بود. چی شد پس؟ اومدم بگم تلخی ها را قسمت کن نذار از حد بگذره شاید این تنها درمانش باشه

  ReplyDelete
 2. من وقتهایی که پست مثل خر خوردن قایم میشم از خودم منزجرم...

  ReplyDelete
 3. امید داشتن و پذیرفتن بهترین راهه.ما واقعآ از هیچی آینده خبر نداریم پس بهتره دل خوش داریم.گشنی کردن بدون عشق هم خیلی بی مزه اس نمیخوایم!!!!

  ReplyDelete
 4. به یاد نوید مجاهد که حقی بر گردن ما دارد:
  http://www.debsh.com/

  ReplyDelete
 5. برای پست بعدی شما:
  کتاب"نیمه تاریک وجود"
  اثر دبی فورد

  ReplyDelete