Wednesday, August 19, 2009

شباهنگ-10

...ای جنگل ای پیوسته پاییز


ای آتش خیس


ای سرخ و زرد، ای شعله سرد


ای در گلوی ابر و مه فریاد خورشید


تا کی ستم با مرد خواهد کرد نامرد؟


ای جنگل ای در خود نشسته


پیچیده با خاموشی سبز


خوابیده با رویای رنگین بهار نغمه پرداز


زین پیله کی آن نازنین پروانه خواهد کرد پرواز؟


ای جنگل ای همراز کوچک خان سردار


هم عهد سرهای بریده


پر کرده دامن


از میوه های کال چیده


کی نشیند درد شیرین رسیدن


در شیر پستان های سبزت؟...


 


ه.ا.سایه-تاسیان-مرثیه جنگل

1 comment:

  1. سلام اميرحسين جان.
    مطلب امروزت توي روزنامه رو از اينجا ببين:
    http://www.1.roozname.org/
    سپاس بابت همراهي هميشگيت

    ReplyDelete