Friday, August 21, 2009

راز پیوند

ما چیزی را که برای حیات ناخوداگاه بیشترین اهمیت را دارد در پایین ترین درجه ارزش های خوداگاه می یابیم و بالعکس- کارل گوستاو یونگ-آیون


کیمیاگر کسی است که بتواند در یک سفر جادویی، به برکت آتش رنج، خواسته های «من»آگاه و روح سرکش ناخوداگاه را همسو و همجهت کند...رهایی فقط در این آشتی مقدس تضاد هاست!

2 comments:

  1. کاش من یه کیمیاگر بودم.،

    ReplyDelete
  2. ببين من اينها رو نمى فهمم ، شما فقط بفرما صكس جاش كجاست ?!!

    ReplyDelete