Monday, August 10, 2009

چشم نواز-2

دختر و پسر از پی هم وارد اتاق می شوند. دختر روسری سفید رنگی را سفت و سخت به سرش بسته تا موهایش دیده نشوند.چند روز قبل سربازان انگلیسی برای تحقیر او گیسوانش را با قیچی نامنظم چیده اند و پسر که شاهد ماجرا بوده کاری از دستش برنیامده.صورت هم را لمس می کنند.سر دختر به سمت چپ خم می شود برای آن لحظه رنگی بو-سه.پسر مکث می کند.سرش را کمی عقب می برد و گره روسری دختر را باز می کند.دختر مردد است.پسر به صورت دختر و موهای تنکش نگاه می کند و لبا-نش را می بو-سد.


باد بر فراز مرغزار ها می وزد-کن لوچ

2 comments:

  1. دوست داشتم.  

    ReplyDelete
  2. اولندش که ما بسیار محظوظ میشویم از این پستای جدید که از فیلمها اینجا می بینیم.. بعدشم این همون اهنگه ارباب جان که برای جنگ جهانی دوم خوندن گویا ولی این یه کلیپه با تصاویر درگیری های اخیر ایرانِ ما

    ReplyDelete