Monday, April 20, 2009

عربده مان می اید

باید مثل یک شیر نر بلند شوم بروم سایت یکی از مشتریان دولتی و به صورت التماسی-ارتماسی طلب پول کالایی را کنم که پنجم اسفند تحویل داده ایم.حالا با مزه تر اینکه ما یک ماه تاخیر داشته ایم و شرکت خریدار می خواهد طبق قرارداد جریمه مان کند و حضرات خودشان نزدیک دو ماه است که پول ما را نداده اند و اصلن هیچ جا ثبت نیست ماجرا


اینها همش به کنار،بنده قوین حال و حوصله آنجا رفتن و مانیفست صادر فرمودن را ندارم...می گم برم به جای خواهش تمنا بزنم له و لورده شان کنم؟برم؟برم؟سند دم دست دارید برای ضمانت و اینها؟

4 comments:

 1. باز هم اول

  ReplyDelete
 2. بابا خشونت

  ReplyDelete
 3. عجب!!!! بخندیم یا بترسیم؟؟؟

  ReplyDelete
 4. شما همون بزن له و لورده شون کن.. اما ما فقط از دستمون میاد کمپوت و اینا بیاریم ارباب جان .. شرمنده!

  ReplyDelete