Sunday, April 12, 2009

فرشتگان راست قامت

با آزاده تلفنی حرف می زدم.برایش گفتم چنان ذهنم مشغول شده که ظرف دو ساعت گذشته،یعنی از وقتی آمدم خانه دارم راه می روم و با خودم حرف می زنم.می گفتم فکر ها همین طور می دوند در هم:فکر این ایده جدید کاری،فکر فیلم نامه نیمه کاره مانده،فکر احوال شخصی...بعد به شوخی به آزاده گفتم «اما خیالی نیست،به فرموده امام راحل ما راست قامتان جاوید تاریخیم».آزاده جواب داد«ببین داداش راست قامتی برای من و تو، مثل نجابت برای فرشته ها شده،مجبوریم بهش، پس فضیلت خاصی محسوب نمیشه»


دیدم خواهر محترم درست می فرمایند.بحث را کشاندم به وضع هوا و کندی سیستم های حمل و نقل

5 comments:

 1. بده با طلا بنویسن بذار یه جایی جلو چشمت باشه

  ReplyDelete
 2. حرف حق جواب نداره و اینهاست دیگه!

  ReplyDelete
 3. بله بله، در خصوص کاندیدای نهایی اصلاح طلبان و اینها می شود حرف زد...

  ReplyDelete
 4. بازم نرسید/.؟

  ReplyDelete
 5. این خواهر محترم همیشه درست می فرمایند و توصیه من اینست که بیشتر با ایشان صحبت بفرمائید.

  ReplyDelete