Monday, April 20, 2009

ثمره عربده

نامبرده در پست قبل،طی یک عملیات ضربتی خود را به مقر فرماندهی خریدار زبون رسانیده و با رمز یا حاتم طایی ضمن اشغال مواضع خصم سنگدل با موفقیت به تمام اهداف از پیش تعیین شده دست یافت.لازم به عرض است نیرو های تک ور در این عملیات از تاکتیک پیچیده تلفیقی التماس -عربده سود جستند که افتخار کشف شان به دانشمندان جوان میهن مان تعلق دارد.تنها نقطه ضعف عملیات فوق عدم وصول حتی یک پاپاسی از مطالبات شرکت بود که بدیهی است این ماجرا در برابر حجم عظیم دستاورد ها و ارضای غرور پرسنلی کارکنان شرکت ناچیز بوده و قابل اغماض است


پی نوشت:مشارالیه بدین وسیله مراتب قدردانی خود را از عموم دارندگان همیشه در صحنه سند و به ویژه دارندگان دسته چک اعلام می دارد

4 comments:

 1. دیگه گفتن نداره ولی خوب اول

  ReplyDelete
 2. آرمان آریاییApril 20, 2009 at 11:22 AM

  خدا قوت...به امید فردای روشن برای من، تو و تمام مردم دنیا

  ReplyDelete
 3. شدیدا لازم می دونم به اس 300 مجهز بشید شما ارباب!

  ReplyDelete
 4. امیر شکیلاApril 20, 2009 at 7:26 PM

  شیــــــــــــــــــــــره

  ReplyDelete