Saturday, April 11, 2009

آره راست می گی

چیز هایی هست خیلی بدتر از تنهایی


اما سال ها طول می کشد تا این را بفهمی


وقتی هم که آخر سر می فهمی اش


دیگر خیلی دیر شده


و هیچ چیز بدتر از


خیلی دیر نیست


چارلز بوکفسکی-سوختن در آب،غرق شدن در آتش-ترجمه پیمان خاکسار

3 comments:

 1. امان از این زمانهای خیلی دیر

  ReplyDelete
 2. تنهایی و دیر رسیدن واقعا خیلی وحشتناکن
  فقط خدا کنه......

  ReplyDelete
 3. رضا قاری زادهApril 12, 2009 at 5:46 PM

  ولی یه مشکل دیگه هم هست به گمونم . اون هم اینکه ببینیم این خیلی دیر فهمیدن ناشی از سر به هوایی یا دیرفهمی ماست یا ناشی از خیلی زود در موقعیت خاص آن قرار گرفتن ( ته نسبی گراییه ها ). من هم از خیلی دیرها می ترسم هم از خیلی زودها . بلوغی لازم است به گمانم تا به سرمنزل مقصود برسیم

  ReplyDelete