Wednesday, March 25, 2009

حاشیه ای فراتر از متن برای پست قبل

بازگشت به نوشته قبلی،لطفن زنانگی و مردانگی را ورای جنسیت ببینید.اینکه مردان یک عمر می جنگند تا به آنجا برسند که زنان خود به خود در آنجا ایستاده اند هیچ فضیلتی برای زنان نخواهد بود.کدام یک از ما جایی که در آن ایستاده است را به درستی می شناسد؟


نوشتن از این حرف ها از یک منظر شاید اشتباه باشد.نمی شود کامل گفت،کامل نوشت و برداشت های ناصحیح اجتناب ناپذیر می شوند.نگفتنش هم جلوی بلند بلند فکر کردن مرا می گیرد.ماجرای زنانگی و مردانگی خیلی خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که بشود با فمنیسم یا زن ستیزی تفسیرش کرد.مثل اینکه بخواهیم کوه یخ عظیمی را فقط بر مبنای آن اندک قله خارج از سطح آب بشناسیم


مردانگی و زنانگی هیچ فضیلتی بر هم ندارند.در یک سطح بالاتر از آگاهی میبینیم که کاملن لازم و ملزوم همند و در سطحی بالاتر می بینیم که در اوج به یکدیگر تبدیل می شوند و در سطح اعلی با شگفتی می بینیم زنانگی همان مردانگی است و مردانگی همان زنانگی«پدر،مادر است،مادر ،پدر است،پدر در ما است و ما در پدریم»


عمر باید گذاشت برای تبدیل دانش همین یک خط کوتاه بالا، به خردی عمیق و درونی


عجالتن سطح نوشته هایی اینطوری را تنزل ندهید...تنزل دادنش گمراهتان می کند،گمتان می کند،حیران تر از حیرانی خواهید بود


از من گفتن!

7 comments:

 1. نگفته بودیم دیگه: ... "عید تو هم مبارک!"

  ReplyDelete
 2. آنیما .. آیا می توان نتیجه گرفت که لیلی هم مرد بود و هم زن ؟  

  ReplyDelete
 3. الان شدیدا حس سفیه بودن بمون دست داده ارباب!

  ReplyDelete
 4. «فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزای بدنم، ذرات خاک ایران را تشکیل دهد.»                                                                               کوروش بزرگ

  ReplyDelete
 5. پدر مادر درما و مادر در پدر ما و ما در پدر مادریم؟

  ReplyDelete
 6. می گم فیلم Volver رو دیدی؟ تو اون فیلمه هم خواهر مادر و پدر پدربزرگ و دختر نوه و مادربزرگ نامادری و اینها بودن!

  ReplyDelete
 7. بین مونث و مذکر فیزیکی و انرژی مردانه یا زنانه فرق هست حسین جان

  ReplyDelete